De voltijd Bachelor ArtScience is gericht op een interdisciplinaire aanpak en leert je hoe je verschillende kunstvormen en vakgebieden met elkaar kunt verbinden en overstijgen. Het lesprogramma bevat onder andere de volgende onderwijscomponenten: onderzoeksprojecten, individuele begeleiding, (vaak gecombineerde) theorie- en praktijkvakken.

Een bepalend aspect van ons curriculum is dat je een grote mate van vrijheid hebt bij het kiezen van programmaonderdelen. Vanaf semester 2 wordt je intensief begeleid door een docent die je persoonlijk kiest.

De twee semesters zijn verdeeld in twee blokken.
In de eerste helft van elk semester (blok 1 en 3, ‘Input’) vinden workshop lessen plaats, die meestal een of twee weken duren.
In de tweede helft van elk semester (blok 2 en 4, ‘Output’) vinden wekelijkse lessen van een (halve) dag plaats door het gehele blok heen, waardoor de studenten zich bijna volledig op hun individuele projecten kunnen richten.
Het volledige huidige curriculum en de huidige vakken zijn te vinden op de website van de ArtScience Interfaculty.