Na de eerste voorselectieronde worden alle geselecteerde kandidaten geïnformeerd over de toelatingsexamenprocedure. De uitnodigingen voor onze toelatingsexamens kunnen uiterlijk de laatste week van maart verwacht worden.

Het is niet mogelijk om een gedetailleerde argumentatie te krijgen van een eventuele afwijzing. We begrijpen dat dat heel frustrerend kan zijn. Echter de tijds/werkdruk is in deze fase vaak erg hoog en het aantal aanmeldingen substantieel. Daarom kunnen wij slechts volstaan met een algemene kennisgeving.

Door de huidige corona (COVID-19) situatie zijn we genoodzaakte onze routine te veranderen. Normaal gesproken zou je ofwel live aanwezig zijn of skypen met een groep van ca. vijf docenten van onze afdeling om je werk en je ideeën te bespreken.

Echter, op dit moment wordt het afgeraden dat docenten substantiële tijd samen in één ruimte verblijven.

Om je toelatingsexamen mogelijk te maken, maken we gebruik van een online platform (Teams) waarmee we vanuit verschillende plaatsen verbinding kunnen maken met goede audio en visuals. Onze administratie geeft je alle aanwijzingen en info die nodig zijn om je hierop goed voor te bereiden.

Het toelatingsexamen bestaat uit een gesprek met een kleine groep docenten over de composities in je portfolio, je ontwikkeling, ideeën, wensen en je verwachtingen. Het is een algemene discussie.

Theorieonderwijs vormt een belangrijk onderdeel van het Bachelor curriculum. In een apart (online) examen testen we je niveau zodat we voldoende inzicht krijgen om je in de juiste groep te plaatsen. Info over die test krijg je nadat je een bericht hebt gekregen dat je door de voorselectie bent heen gekomen en wordt uitgenodigd om officieel toelating te doen. Klik hier voor de proefexamens theorie.

De uitkomst van je compositie toelatingsexamen wordt aan je meegedeeld nadat we alle kandidaten hebben gesproken. Je ontvangt daarna z.s.m. bericht van onze administratie.