Informatie over auditie, auditieprocedure en vereisten voor de Bachelor Dans en Koninklijk Conservatorium Dans Ensemble


Toelatingseisen
Deelname aan de opleiding is uitsluitend mogelijk na een positieve auditie-uitslag. Het instroomniveau van de Bachelor Dans opleiding is gelijk aan het eindniveau van de leerlingen van de School voor Jong Talent. Deze biedt onderwijsprogramma’s aan leerlingen die een voorbereidende beroepsopleiding volgen voor dans in combinatie met het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.

Tijdens je auditie voor Koninklijk Conservatorium Dans kijken we niet alleen naar je techniek, coördinatie en muzikale mogelijkheden, maar ook naar je fysieke geschiktheid en het potentieel voor een carrière in de wereld van de (neo)klassieke en hedendaagse, moderne dans. Gedrevenheid en zelfdiscipline zijn ook factoren die belangrijk zijn om een carrière in de dans te kunnen ambiëren.

Meld je hier aan voor Bachelor Dance

Meld je hier aan voor Dance Ensemble


Daarnaast moeten de studenten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Studenten moeten tussen minimaal 15 en maximaal 18 (vrouwen) en 19 (mannen) jaar oud zijn bij aanvang van hun studie
 • Studenten moeten een professionele dansvakopleiding/training hebben gevolgd
 • Studenten moeten bij aanvang van hun studie in augustus in het bezit zijn van een diploma VWO, HAVO of een getuigschrift van gelijkwaardig of hoger niveau
 • De studenten moeten voldoende Engels kunnen spreken en schrijven om de studie te mogen volgen. Om zodoende het maximale uit de studie te kunnen halen en te kunnen communiceren met hun studiegenoten
 • De gezondheidsverklaring moet voldoen

Selectieprocedure
Van alle kandidaten hebben we voor je voorselectie een video met begeleidend cv nodig. Na een positieve evaluatie van de opname leg je een persoonlijke auditie af.
Op je opname is het volgende te zien:

 • barre en milieu werk
 • adagio
 • pirouettes
 • kleine en grote sprongen
 • korte variatie klassiek en modern
 • spitzenwerk (voor meisjes)

Curriculum Vitae
In je begeleidende cv staat naast je leeftijd, gewicht en lengte, informatie over de eerder genoten opleidingen en met name over de eerder gevolgde vakken met het oog op het verlenen van vrijstellingen voor de eerste twee studiejaren. Het voortgezet onderwijs moet je wel hebben afgesloten.

Auditie

Na een positieve beoordeling van je video wordt bepaald of je wordt toegelaten (woonachtig buiten Europa) of dat je wordt uitgenodigd om persoonlijk een auditie af te leggen (woonachtig in Europa). De auditie bestaat uit een klassieke en moderne les. Na afloop van de auditie, waarbij naast de directeur enkele docenten en de coördinator audities van Koninklijk Conservatorium Dans aanwezig zijn, wordt een besluit genomen over je toelating tot de opleiding aan de hand van de beheersing van de bovengenoemde dansonderdelen. De uitslag wordt na de auditie in een persoonlijk gesprek met de directeur van Koninklijk Conservatorium Dans bekend gemaakt en toegelicht. In het geval dat je wordt toegelaten, zal in het gesprek ook informatie over eerder gevolgde opleidingen en vakken aan de orde komen met het oog op het aanvragen van mogelijke vrijstellingen.

Wanneer je buiten de Europese Unie woont kun je worden toegelaten na je video auditie. In de situatie dat je toch al door Europa reist geven we er de voorkeur aan, en adviseren we je, om persoonlijk auditie te komen doen. Als je in Europa woont en verblijft wordt je gevraagd op één van onderstaande data langs te komen voor de live auditie.