Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte.

Praktijkdeel toelatingsexamen
Je dient een zekere affiniteit met jazz te tonen en te beschikken over een bepaald historisch besef. Na afloop van het praktisch examen wordt tijdens een gesprek ingegaan op wat je op het aanmeldingsformulier over je muzikale achtergrond en motivatie hebt gezegd. Er kunnen additionele vragen worden gesteld over onder andere je studiehouding, speelervaring, muzikale interesses en je toekomstperspectief. Tijdens de studie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de piano in zowel de theoretische als praktische lessen. Er wordt van je verwacht dat je een basale kennis en vaardigheden van het pianospel hebt.

 • Repertoire: drie verschillende stukken uit het jazzrepertoire, de bas speelt tenminste een van de melodieën en improviseert in alle stukken
 • Etudes: ten minste een etude (gestreken) bijv. Simandl Etude no. 10
 • Motorische vaardigheden: alle majeur en mineur toonladders, de basis akkoordvormen
 • Harmonische vaardigheden: begrip van toonsoorten en toontrappen
 • Ritmische vaardigheden: solide time feel in walking en in even eight comping
 • Lezen: basis leesvaardigheden in g en f sleutels (noten, akkoorden, soleren, strijken)
 • Gehoor: op gehoor frasen naspelen, over akkoorden spelen
 • Algemeen: affiniteit met jazz, fysieke aanleg voor het instrument, improvisatievaardigheden, muzikaliteit, goede timing

Theoriedeel toelatingsexamen
Het theoretisch gedeelte omvat:

 • een schriftelijke gehoortest
 • een schriftelijke test algemene muziekleer
 • een individuele, praktische test solfège

Klik hier voor een proefexamen theorie