Om internationale reizen en fysieke ontmoetingen te voorkomen, zullen alle toelatingsexamens in 2021 online plaatsvinden. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure and de toelatingsexamen voor Afdeling Jazz, klik hier.


Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Praktijkdeel toelatingsexamen
Je dient een zekere affiniteit met jazz te tonen en te beschikken over een bepaald historisch besef. Na afloop van het praktisch examen wordt tijdens een gesprek ingegaan op wat je op het aanmeldingsformulier over je muzikale achtergrond en motivatie hebt gezegd. Er kunnen additionele vragen worden gesteld over onder andere je studiehouding, speelervaring, muzikale interesses en je toekomstperspectief. Tijdens de studie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de piano in zowel de theoretische als praktische lessen. Er wordt van je verwacht dat je een basale kennis en vaardigheden van het pianospel hebt.

  • Repertoire: drie verschillende stukken uit het jazzrepertoire
  • Etudes en voordracht: drie klassieke etudes en/of voordrachtsstukken
  • Lezen: basale melodische en harmonische leesvaardigheid
  • Gehoor: op gehoor frasen naspelen
  • Algemeen: affiniteit met jazz, degelijke instrumentale techniek, improvisatievaardigheden, muzikaliteit, goede timing

Theoriedeel toelatingsexamen
Het theoretisch gedeelte omvat:

  • een schriftelijke gehoortest
  • een schriftelijke test algemene muziekleer
  • een individuele, praktische test solfège

Klik hier voor een proefexamen theorie