Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Praktijkdeel toelatingsexamen
Je dient een zekere affiniteit met jazz te tonen en te beschikken over een bepaald historisch besef. Na afloop van het praktisch examen wordt tijdens een gesprek ingegaan op wat je op het aanmeldingsformulier over je muzikale achtergrond en motivatie hebt gezegd. Er kunnen additionele vragen worden gesteld over onder andere je studiehouding, speelervaring, muzikale interesses en je toekomstperspectief. Tijdens de studie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de piano in zowel de theoretische als praktische lessen. Er wordt van je verwacht dat je een basale kennis en vaardigheden van het pianospel hebt.

  • Repertoire: drie verschillende stukken uit het jazzrepertoire
  • Etudes: twee (klassieke) etudes
  • Motorische vaardigheden: alle majeur en mineur ladders over 2 octaven in even en oneven achtsten
  • Lezen: eenvoudige melodie in even en oneven achtsten
  • Gehoor: op gehoor frasen naspelen, over akkoorden spelen
  • Algemeen: affiniteit met jazz, gedegen instrumentale techniek, improvisatie vaardigheden, muzikaliteit, goede timing.

Theoriedeel toelatingsexamen
Het theoretisch gedeelte omvat:

  • een schriftelijke gehoortest
  • een schriftelijke test algemene muziekleer
  • een individuele, praktische test solfège

Klik hier voor een proefexamen theorie