Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1 etude (Niveau-voorbeeld: concert etude van L. Milde)
 • 1 hedendaagse compositie (een levende komponist of in de afgelopen 40 jaar gecomponeerd)
 • 2 delen uit 2 verschillende werken in verschillende stijlen (lNiveau-voorbeeld: 1. Allegro van J. Kozeluch Fagot Concerto in C, and 2. Andante van Concerto in e minor van A. Vivaldi)

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

 • reeds genoten muziek(vak)onderwijs
 • ontwikkelingsprognose
 • beroepsperspectief
 • technische realisatie
 • muzikale expressie

  Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!

  Klik hier voor proefexamens theorie.