Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.


Het verdient de voorkeur dat het toelatingsexamen wordt afgelegd op een Bes-trompet of C-trompet, indien mogelijk in combinatie met een Es-trompet.

Het praktijkexamen (auditie)

Het praktijexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kennis van alle majeur en de mineur toonladders, de chromatische ladder tenminste over twee octaven.
 • Twee studies met verschillende karakters, bijvoorbeeld:
  • Duhem

  • Arban

  • Clarke

  • Wurm

  • Kopprasch

  • Werner

 • Indien mogelijk Haydn, Hummel of Neruda
 • Prima vista

De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

 • reeds genoten muziek(vak)onderwijs

 • ontwikkelingsprognose

 • beroepsperspectief

 • technische realisatie

 • muzikale expressie

Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!

Klik hier voor proefexamens theorie.