De toelatingsexamens vinden dit jaar online plaats als gevolg van Covid-19.

Video

Een belangrijk onderdeel van de aanmelding voor de Bachelor Zang Oude Muziek is het maken van video’s waarop we je zien en horen in 4 liederen en/of aria’s uit tenminste twee verschillende stijlperioden en tenminste 3 verschillende talen. Een van de werken mag een vocalise zijn. Laat ons horen dat je belangstelling hebt voor Oude Muziek. De maximale lengte van het hele programma is 20 minuten. Belangrijk is dat je werken kiest die passen bij het niveau wat je nu hebt en waar je je prettig bij voelt. Als je toegelaten wilt worden in het 1e jaar beoordelen wij niet zozeer wat je al kunt maar vooral jouw vocale en muzikale potentie en expressiviteit. Als je wilt instromen in een hoger Bachelor jaar relateren wij jouw presentatie uiteraard aan de duur van eerder onderwijs. Wij vragen je ook om, op video, een gedicht op te nemen met een lengte van maximaal 4 minuten. Dat mag in iedere gewenste taal zijn. Ook een taal waarvan je kunt vermoeden dat geen van de commissieleden die spreekt. Het gaat ons om de expressiviteit die je toont in de voordracht.

Voorselectie proces

In de voorselectie beluisteren we met de selectiecommissie jouw opnamen en bespreken de andere documenten. Op basis daarvan besluiten we of je door mag gaan naar het toelatingsexamen. Als wij binnen de commissie van mening verschillen over jouw kwaliteiten en mogelijkheden kunnen wij je vragen online, in een proefles, te werken met een van de zangdocenten uit de commissie. Bij die les kijkt een tweede docent uit de commissie mee. Naar aanleiding van deze les beslissen wij dan of je alsnog naar het toelatingsexamen mag. Het is ook mogelijk dat wij je uitnodigen voor een ‘voorbereidend jaar’. Informatie hierover vind je elders op de website.

Toelatingsexamen

Het officiële toelatingsexamen bestaat uit een online gesprek over jouw motivering en uiteraard over jouw video, daarbij kan bijv. gevraagd worden naar waarom van de keuze van de werken of de inhoud van het gedicht.

Onderdeel van het examen is een test in het van blad lezen. Je krijgt hiervoor ongeveer 15 minuten voordat het gesprek zal plaatsvinden bladmuziek toegestuurd. We gaan er niet vanuit dat je het werk vervolgens foutloos zingt, we willen vooral weten hoe je het van blad lezen aanpakt.

Theorie test

In de periode voorafgaand aan het toelatingsexamen zal de online theorietest plaatsvinden.

Om voor een studieplaats in aanmerking te komen moet je deze test met goed gevolg afgelegd hebben. Op de website zal aangegeven worden wanneer de online tekst beschikbaar zal komen.

Onder deze link vind je alvast een proeftest.