Het toelatingsexamen bestaat uit een auditie en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Kandidaten voor het toelatingsexamen hoofdvak Zang Oude Muziek moeten 17 jaar of ouder zijn.

Auditie

Je bereidt een programma van ca. 20 minuten voor. Dat programma moet bestaan uit 4 liederen en/of aria’s in tenminste 3 verschillende talen en uit tenminste 2 verschillende stijlperiodes tot ongeveer 1850. Kies altijd werken die passen bij het niveau wat je hebt en waar je je prettig bij voelt. Als je auditie doet voor het 1e jaar beoordelen wij niet zozeer wat je al kunt maar vooral jouw vocale en muzikale potentie en expressiviteit. Soms doen we wat oefeningen om te kijken wat voor mogelijkheden je stem al heeft. Als je wilt instromen in een hoger Bachelor jaar relateren wij jouw presentatie uiteraard aan de duur van eerder onderwijs.

Op de auditie mag je zelf kiezen met welk werk je wilt beginnen. De toelatingscommissie maakt vervolgens een keuze uit de andere werken.

Wij vragen je ook een gedicht voor te bereiden, dat mag in iedere gewenste taal zijn. Ook een taal waarvan je kunt vermoeden dat geen van de commissieleden die spreekt. Het gaat ons om de expressiviteit die je toont in de voordracht. Bereid je er op voor dat de commissie zal vragen waarover het gedicht gaat, of waarom je het gekozen hebt.

Van blad zingen maakt onderdeel uit van de auditie.

Het theorie-examen
Het theoretische deel van het toelatingsexamen bestaat uit drie onderdelen, een schriftelijke gehoortrainingstest, prima vista van blad zingen / ritme uitvoeren en een schriftelijke algemene muziekleertest. Het theorietoelatingsexamen wordt afgelegd vóór het praktische toelatingsexamen.

schriftelijke gehoortrainingstest:

  • het kunnen onderscheiden en benoemen van intervallen en drieklanken met omkeringen
  • het noteren van een melodisch fragment
  • het noteren van een ritmisch fragment
  • het noteren van korte tweestemmige fragmenten

van blad zingen/ritme:

  • het prima vista zingen van enkele melodieën
  • het prima vista uitvoeren van enkele ritmes

schriftelijke algemene muziekleertest:

  • notatie van ritme en toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel
  • majeur- en mineurtoonladders
  • intervallen en drieklanken met omkeringen
  • dominant septime akkoord

Klik hier voor een proefexamen theorie