Praktijkdeel toelatingsexamen 
Je dient een zekere affiniteit met jazz te tonen en te beschikken over een bepaald historisch besef. Na afloop van het praktisch examen wordt tijdens een gesprek ingegaan op wat je op het aanmeldingsformulier over je muzikale achtergrond en motivatie hebt gezegd. Er kunnen additionele vragen worden gesteld over onder andere je studiehouding, speelervaring, muzikale interesses en je toekomstperspectief. Tijdens de studie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de piano in zowel de theoretische als praktische lessen. Er wordt van je verwacht dat je een basale kennis en vaardigheden van het pianospel hebt.

  • Repertoire: drie verschillende stukken uit het jazzrepertoire, de bas speelt tenminste een van de melodieën en improviseert in alle stukken
  • Etudes: ten minste een etude (gestreken) bijv. Simandl Etude no. 10
  • Motorische vaardigheden: alle majeur en mineur toonladders, de basis akkoordvormen
  • Harmonische vaardigheden: begrip van toonsoorten en toontrappen
  • Ritmische vaardigheden: solide time feel in walking en in even eight comping
  • Lezen: basis leesvaardigheden in g en f sleutels (noten, akkoorden, soleren, strijken)
  • Gehoor: op gehoor frasen naspelen, over akkoorden spelen
  • Algemeen: affiniteit met jazz, fysieke aanleg voor het instrument, improvisatievaardigheden, muzikaliteit, goede timing

Masterplan 

Voordat je de master begint moet je een masterplan insturen. Dit plan bevat het volgende: je motivatie voor het volgen van de masterstudie, het specifieke studiegebied dat je wilt bestuderen en de doelen die je wilt behalen, het onderzoeksprogramma en de relatie tot het hoofdvak en je persoonlijke wensen voor de studie.   

Download de richtlijnen voor het masterplan.