Het praktijkexamen (auditie)
Tijdens het praktijkexamen speel je de volgende werken:

  • een concert

  • een voordrachtstuk

  • Bach, twee contrasterende delen van een Suite

  • een hedendaags werk is altijd welkom

Indien relevant stukken in relatie tot het master studieplan.


Masterplan

Voordat je de master begint moet je een masterplan insturen. Dit plan bevat het volgende: je motivatie voor het volgen van de masterstudie, het specifieke studiegebied dat je wilt bestuderen en de doelen die je wilt behalen, het onderzoeksprogramma en de relatie tot het hoofdvak en je persoonlijke wensen voor de studie.

Download de richtlijnen voor het masterplan.