Studie-informatie

Als je je bachelordiploma in de historische uitvoeringspraktijk met een goed of zeer goed resultaat hebt behaald, kun je kiezen voor een masterstudie Natuurtrompet bij de afdeling Oude Muziek. Na een bachelor moderne trompet is ook een master bij Oude Muziek ook mogelijk met een elective natuurtrompet.

De masterstudie duurt twee jaar en biedt verdere verdieping in het hoofdvak aan, op een meer individueel gekozen traject. Alle extra vakken die je in de bachelorfase hebt gevolgd zullen nu goed van pas komen voor het doen van zelfstandig onderzoek. Bronnenstudies, gebruik van online databases, stijlanalyses, et cetera, vormen het vertrekpunt van deze zoektocht.

Goed onderzoek is één van de wezenlijke elementen van de Oude Muziek. Je kiest je eigen onderwerp en voert het onderzoek uit tijdens je master. Je krijgt daarbij begeleiding van een persoonlijke coach. Aan het einde van je masteropleiding, vóór het laatste examen, presenteer je de resultaten van je onderzoek door middel van een referaat. Met regelmaat worden, aanvullend op het mastercurriculum, gastcolleges en lezingen door specialisten georganiseerd. Als masterstudent neem je deel aan de mastercircle, bestaande uit medestudenten en een circle-leider. Je kan hierin sparren met je medestudenten over je masteronderzoek.

Je bent masterstudent aan één van de grootste en belangrijkste instituten van zijn soort. Dat betekent dat je van een hoog muzikaal niveau blijk hebt gegeven. Vanzelfsprekend krijg je de ruimte voor veel initiatief waarmee je tijdens je opleiding vooruitloopt op de door jouzelf beoogde beroepspraktijk.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

60 min/ week

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Johannes Boer

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium