Studie-informatie

Als je je bachelor-diploma Orgel met een goed of zeer goed resultaat hebt behaald, kun je kiezen voor een masterstudie Orgel. De masterstudie duurt twee jaar en biedt verdere verdieping in het hoofdvak aan, op een meer individueel gekozen traject. Er is een breed repertoire waarin je je eigen accenten mag leggen. Alle extra vakken die je in de bachelor-fase hebt gevolgd zullen nu goed van pas komen bij het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit. Bronnenstudie, gebruik van online databases, stijlanalyses, et cetera, vormen het uitgangspunt voor zo’n traject.

Naast alle speltechnische vaardigheden is zelfstandig onderzoek één van de wezenlijke pijlers onder een carrière van een organist. Je kiest je eigen onderwerp en voert het onderzoek uit tijdens je master. Je krijgt daarbij begeleiding van een persoonlijke coach. Aan het einde van je masteropleiding, vóór het laatste examen, presenteer je de resultaten van je onderzoek door middel van een referaat. Met regelmaat worden, aanvullend op het mastercurriculum, gastcolleges en lezingen door specialisten georganiseerd. Als masterstudent neem je deel aan de mastercircle, bestaande uit medestudenten en een circle-leider. Je kan hierin sparren met je medestudenten over je masteronderzoek.

Tijdens je masterstudie krijg je de mogelijkheid stage te lopen bij Jos van der Kooij, in zijn beroepspraktijk als concerterend organist, kerkmusicus en pedagoog. Dat betekent dat je kennis maakt met verschillende instrumenten, maar ook met de praktijk van het begeleiden van gemeentezang. Er zijn diverse concertseries zoals in de St. Bavo te Haarlem of de Westerkerk in Amsterdam, waar je geacht wordt een bijdrage te leveren met minstens één volledig concertprogramma. Communicatie met het publiek is hierbij heel belangrijk en een mondelinge programmatoelichting is één van de vereisten.

Ook het leren plannen van een eigen concertseizoen en de daarbij behorende studiestrategieën is onderdeel van de master.

Je bent masterstudent aan één van de grootste en belangrijkste instituten van het muziekvakonderwijs. Dat betekent dat je van een hoog muzikaal niveau blijk hebt gegeven. Vanzelfsprekend krijg je de ruimte voor veel initiatief waarmee je tijdens je opleiding vooruitloopt op de door jouzelf beoogde beroepspraktijk.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

60 min/ week

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Johannes Boer

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium