Studie-informatie

Als je je bachelordiploma in de historische uitvoeringspraktijk met een resultaat goed of hoger hebt behaald, kun je kiezen voor een masterstudie Klavecimbel bij de afdeling Oude Muziek.

De masterstudie duurt twee jaar en biedt verdere verdieping in het hoofdvak aan, op een meer individueel gekozen traject. Alle extra vakken die je in de bachelorfase hebt gevolgd zullen nu goed van pas komen voor het doen van zelfstandig onderzoek. Bronnenstudies, gebruik van online databases, stijlanalyses, et cetera, vormen het vertrekpunt van deze zoektocht.

Improvisatie was tot circa 1900 een zeer gebruikelijk en essentieel aspect van muziek maken. Dat gebruik is langzaam verdwenen, maar door Patrick Ayrton opnieuw in ons curriculum geïntroduceerd. Met een hands-on cursus, gebaseerd op methoden van barokke improvisatie zoals partimenti wordt de historische realiteit weer dichter bij de bestudering en bespeling van de klavecimbel gebracht. De lessen zijn gericht op herkenning en identificatie van schema’s, vormen en stijlfiguren die typisch zijn voor de 17de en 18de eeuw, en het praktische imitatie- en assimilatieproces. Het experiment helpt je, net als jazzstudenten, creatieve strategieën te ontwikkelen. Je werkt aan de Franse prélude non mesuré, de Italiaanse toccata, dansvormen, fuga, variaties, en meer.

Goed onderzoek is een van de wezenlijke elementen van de Oude Muziek. Met regelmaat worden, aanvullend op het mastercurriculum, gastcolleges en lezingen door specialisten georganiseerd. 

Je bent masterstudent aan een van de grootste en belangrijkste instituten in zijn soort. Dat betekent dat je van een hoog muzikaal niveau blijk hebt gegeven. Vanzelfsprekend krijg je de ruimte voor veel initiatief waarmee je tijdens je opleiding vooruitloopt op de door jouzelf beoogde beroepspraktijk.

Onderzoek

We vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend musicus die de voortdurend veranderende beroepspraktijk goed aankan. Daarom doe je tijdens de masteropleiding ook onderzoek naar een onderwerp naar keuze. Je wordt daarbij begeleid door een supervisor, je volgt een introductiecursus over het doen van (artistiek) onderzoek en een keuzevak in je eerste jaar. Je neemt deel aan een Master circle, een ‘peer-to-peer’ groep bestaande uit medestudenten en een circle leider. Aan het einde van je masteropleiding presenteer je de resultaten van je onderzoek. Bij de aanmelding tot de masteropleiding, stel je een studieplan (Master Plan) op, waarin je beschrijft hoe je je masteropleiding wilt invullen. Hier kun je meer informatie vinden.

Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

60 min/ week

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Bekijk 'Collegegelden'

Afdelingshoofd

Johannes Boer

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium