De masterspecialisatie Ensemble Academy is een specialisatie binnen het Master's curriculum Klassieke Muziek*. Naast je masteractiviteiten maak je deel uit van een hedendaags muziekensemble, waarbij je contemporary repertoire (gedirigeerd en ongedirigeerd ensemble/kamer/solo) verkent en oefent, en ensemble skills ontwikkelt tijdens repetities en optredens.

Naast de schoolactiviteiten die door het Koninklijk Conservatorium worden georganiseerd, kunnen de studenten van de Ensemble Academy worden uitgenodigd om mee te spelen in externe producties van de partnerensembles.

* Het volledige Mastercurriculum handboek van jouw instrument, met de gedetailleerde beschrijving van de Mastercursussen, de beoordelingscriteria en alle relevante informatie is hier beschikbaar.