Voor het kunnen behalen van een lesbevoegdheid op hun instrument dienen conservatoriumstudenten gedurende een aantal maanden stagelessen te verzorgen aan twee zogenaamde 'pedagogische leerlingen'.

Deze leerlingen - er is behoefte aan beginners en gevorderden, kinderen en volwassenen - krijgen wekelijks een instrumentale/vocale les. De lessen duren gemiddeld drie kwartier en worden in principe op het Koninklijk Conservatorium onder supervisie van de betrokken methodiekdocent gegeven. De lesdag en lestijd wordt afgesproken met de student.

De pedagogische lessen vinden plaats van september t/m april. Het aantal klokuren les is minimaal 16, wat in de regel neer komt op zo’n 25 lessen.

Afspraken
Om de lessen te kunnen volgen dient de pedagogische leerling dagelijks tijd vrij te maken om te studeren. Ook het wekelijks volgen van de lessen is een noodzaak, dit om de methodische opbouw van de lessen en tegelijk het goede verloop van de studie van de student en van de pedagogische leerling te waarborgen.

Aanmelding

De aanmelding voor het cursusjaar 2019-2020 is momenteel gesloten.

In januari 2020 zal duidelijk worden gemaakt voor welke instrumenten pedagogische leerlingen nodig zullen zijn. U kunt zich dan als pedagogisch leerling weer aanmelden.

Je ontvangt per email bericht of je al dan niet als pedagogisch leerling per september kan worden geplaatst. (Het aanbod is gewoonlijk groter dan de vraag; plaatsing is dus lang niet altijd mogelijk). Er wordt door het Conservatorium geen wachtlijst bijgehouden. Na een afwijzing kunt u zich voor het volgende jaar opnieuw aanmelden.

Voor een aantal instrumenten geldt dat een zogenaamde ‘geschiktheidstest’ onderdeel uitmaakt van de aanmeldingsprocedure. Verder nemen wij geen pedagogische leerlingen aan die ook nog van een andere docent les krijgen op hetzelfde instrument.

Kosten
€ 150,- per lesperiode van september t/m april.

(Restitutie van het lesgeld is slechts mogelijk indien de student vroegtijdig de stage beëindigt en er geen volwaardige remplaçant kan worden gevonden).
N.B.: Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig een eventuele annulering door te geven aan coördinator Marijn Abbink? Hier kunt u ook terecht voor vragen.