Oude Muziek

We gaan je aanmelding beoordelen op basis van een opname, je motivatieformulier en een theorietoets. Om je aanmelding te kunnen beoordelen hebben we uiterlijk 28 februari alle gevraagde documenten van je nodig:

  • Een opname. We willen je vragen minimaal twee opnamen te sturen met een totale lengte van 10-15 minuten. Kies repertoire van verschillend karakter en stijlperiodes waarin je muzikale en technische kwaliteiten goed naar voren komen. Zet de filmpjes op YouTube/Vimeo. Maak dan een Word/PDF document met daarin een repertoirelijst en alle geactiveerde linkjes. Dit document upload je bij de juiste vraag in ‘Osiris Aanmeld’.
  • Motivatieformulier. Beantwoord de vragen in het formulier door de PDF te downloaden. Upload het ingevulde motivatieformulier in ‘Osiris Aanmeld’.

Veel kandidaten zullen in april telefonisch worden benaderd voor een motivatiegesprek. Zorg daarom dat je deze week bereikbaar bent voor een gesprek via telefoon, Whatsapp of FaceTime op het nummer dat je hebt opgegeven in Studielink. We geven de voorkeur aan een videogesprek.


Voor inhoudelijke informatie over de studie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd, Teunis van der Zwart; t.vanderzwart@koncon.nl.

Met technische vragen over de aanmeldprocedure in OSIRIS en uploaden van opnamen kun je contact opnemen met de Studentenadministratie.

We gaan je aanmelding beoordelen op basis van je opname en je masterplan. Om je aanmelding te kunnen beoordelen hebben we uiterlijk 28 februari het volgende van je nodig:

  • Een opname. We willen je vragen minimaal twee opnamen te sturen met een totale lengte van 15-20 minuten. Kies repertoire van verschillend karakter waarin je muzikale en technische kwaliteiten goed naar voren komen. Zet de filmpjes op YouTube/Vimeo. Maak dan een Word/PDF document met daarin een repertoirelijst en alle geactiveerde linkjes. Dit document upload je bij de juiste vraag in ‘Osiris Aanmeld’.
  • Aanvullend op de opname is ook het Masterplan een onderdeel van het gesprek met de toelatingscommissie.

Veel kandidaten zullen in april telefonisch worden benaderd voor een motivatiegesprek. Zorg daarom dat je deze week bereikbaar bent voor een gesprek via telefoon, Whatsapp of FaceTime op het nummer dat je hebt opgegeven in Studielink. We geven de voorkeur aan een videogesprek.

Voor inhoudelijke informatie over de studie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd, Teunis van der Zwart; t.vanderzwart@koncon.nl.

Met technische vragen over het aanmeldproces in OSIRIS en uploaden van opnamen kun je contact opnemen met de Studentenadministratie.