Wil je de Master Audio Communication & Sonology volgen, meld je je dan eerst aan bij de TU Berlin. Tijdens het eerste semester volg je daar het reguliere programma. Aan het einde van het eerste semester kan je je aanmelden voor Audio Communication & Sonology in Den Haag. Wanneer je in Den Haag wordt aangenomen volg je een aangepast curriculum tijdens het tweede semester in Berlijn. Het tweede jaar van de studie wordt in Den Haag gevolgd.

Voor de aanmelding in Den Haag geldt het volgende:

Volg de stappen van het aanmeldproces zoals ze hieronder zijn uitgelegd en het enige dat je hoeft te doen, is ze in deze volgorde te doorlopen.

Als je op het kruisje klikt krijg je meer informatie te zien. Je verlaat onze website om naar Studielink te gaan. Vanuit Studielink ontvang je een email met een link naar Osiris Aanmeld, een onderdeel van ons Studentenadministratiesysteem. Op die pagina upload je alle gevraagde documentatie. Mocht je gedurende het proces vragen hebben, neem dan contact op de studentenadministratie.

Bekijk ook de algemene toelatingseisen, deze zijn van toepassing op alle aanmeldingen.

Studielink is het online inschrijfsysteem voor het Nederlands hoger onderwijs. Wanneer je je aanmeldt, ben je ook automatisch aangemeld bij DUO, Dienst Uitvoerend Onderwijs, die bijvoorbeeld de studiefinanciering voor studenten regelt.

 • Ben je een Nederlandse student, dan moet je inloggen met je DigiD. Heb je die nog niet, vraag deze dan aan bij www.digid.nl. Het kan enkele dagen duren voordat je de inlogcodes ontvangt.
 • Ben je een buitenlandse student, log dan in met een gebruikersnaam en wachtwoord die je in Studielink zelf kunt aanmaken.
 • Meld je aan voor de studierichting van jouw keuze onder Koninklijke Academie/Koninklijk Conservatorium Den Haag. Volg alle stappen zorgvuldig en bevestig je aanmelding. Gedetailleerde instructies vind je op de website van Studielink.

Naar Studielink

Verzamel eerst alle benodigde documenten die je nodig hebt voor je toelating.

  1. Portfolio
  2. Curriculum Vitae
  3. Engelse taaltest

  De selectie voor de masterspecialisatie Audio Communication & Sonology gebeurt op basis van een portfolio met eerder gemaakte composities, registraties van live performances of onderzoeksresultaten in de vorm van computerprogramma's, artikelen, scripties enz. Je moet een bij voorkeur aan het vakgebied Sonologie gerelateerde bachelor hebben afgesloten met goed of zeer goed resultaat. Bovendien moet je een studieplan inleveren van twee pagina's A4, dat bestaat uit de volgende elementen:

  1. Een korte beschrijving van het beoogde project dat tijdens de masterstudie zal worden gerealiseerd. Dat project kan bestaan uit een praktisch en een theoretisch deel, of uitsluitend theoretisch zijn.
  2. Een tijdsplan verdeeld over 4 semesters, waarin ook opgenomen een voorstel voor mogelijke deelname aan enkele vakken uit de eenjarige Sonologie cursus.
  3. Een uitgebreide beschrijving van het beoogde project. In deze beschrijving moet een onderzoeksvraag worden geformuleerd. Ook de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, en de vormen waarin de onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd zoals composities, computerprogramma's, en artikelen dienen te worden beschreven.
  4. Een overzicht van de in de eindexamenscriptie te behandelen onderwerpen.

  Omdat de masterspecialisatie Audio Communication & Sonology een onderzoeksmaster is, hoeft er geen apart masterplan te worden ingeleverd. 

  Er vindt geen live toelatingsexamen plaats.

  Op basis van de door jou ingevulde gegevens en antwoorden, geüploade documenten en beeld- en geluidsopname wordt bepaald of je toelaatbaar bent. Je krijgt uiterlijk 1 april van de Studentenadministratie middels e-mail te horen of je bent toegelaten.

  Alleen als je hebt gehoord dat je bent ‘Toegelaten’, ben je zeker dat je in september van het volgende collegejaar kunt beginnen met studeren bij het Koninklijk Conservatorium.

  Update 24 April 2020 - online test


  Door de COVID-19 uitbraak zijn de meeste taalscholen gesloten en de examens geannuleerd. ETS biedt een TOEFL IBT Special Home Edition testaan. Deze test is wereldwijd beschikbaar, met uitzondering van China en Iran. De test is beschikbaar tot 30 juni 2020. De scores zijn twee jaar geldig en moeten geldig zijn op 1 september 2021.

  Certificaten van de institutionele TOEFL test, de TOEFL-ITP test of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd.

  Als je bent toegelaten, dan moet je zorgen dat alle benodigde documenten zijn ingeleverd.
  Het bewijs van je Engelse taalniveau (zie stap Engelse taalniveau) moet je vóór 1 september inleveren.

  Wanneer je bent toegelaten ontvang je informatie via e-mail en Studielink over het betalen van het collegegeld.

  Pas wanneer je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan, word je ingeschreven als student. Zorg er dus voor dat je alle gevraagde documenten voor 1 september 2021 hebt aangeleverd.

  Meer informatie over de tarieven en informatie rond betaling.

  We wensen je veel succes met je aanmelding.