Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

Kleine trom: roffels, open en dicht in verschillende dynamiek; twee etudes uit bijv.:

 • S. Fink: Studien für Kleine Trommel, Bd. III, IV of V (Simrock)

 • H. Knauer: Kleine Tromschule, Bd. I en II (VEB Snare Drum Studies)

 • M. Peters: Intermediate Snare Drum Studies Advanced Snare Drum Studies

 • Wilcoxon

Pauken: stemmen, het spelen van roffels; twee etudes uit:

 • H. Knauer: Paukenschule, Bd. I en/of

 • R. Hochrainer: Etüden für Timpani, Bd. I, II (Doblinger)

 • N. Woud

Melodie-instrument: xylofoon, marimba en/of vibrafoon;

 • toonladders en akkoorden t/m vier voortekens;
 • twee etudes uit bijv.:
  • S. Goldenberg: Modern School for xylophone
  • D. Friedman: Dampening and Pedaling

Mallet technique (niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd)

Een voordrachtstuk, bijv.:

 • M. Peters: Yellow After the Rain

 • B. Molenhof: Music of the Day

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. Het verdient aanbeveling dat de kandidaat enige bekwaamheid bezit in het pianospel. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

 • reeds genoten muziek(vak)onderwijs

 • ontwikkelingsprognose

 • beroepsperspectief

 • technische realisatie

 • muzikale expressie

Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!

Het theorie-examen:

Het deel Muziektheorie van het toelatingsexamen bestaat uit:

 • een mondelinge gehoortrainingstest,
 • gecombineerd met vragen over algemene muziekleer,
 • en enkele muzieknotatie-opdrachten

Het theorietoelatingsexamen wordt afgelegd vóór het praktische toelatingsexamen.
Gehoortrainingstest:

 • het onderscheiden en benoemen van intervallen
 • het onderscheiden en benoemen van drieklanken met omkeringen
 • het onderscheiden en benoemen van septime akkoorden
 • het nazingen van een melodie, baslijn en evt middenstem
 • het noteren van een melodisch fragment (melodie en baslijn)
 • het noteren van een ritmisch fragment

Van blad zingen/ritme:

 • het prima vista zingen van enkele melodieën, ritmisch en met goede intonatie
 • in canon zingen

Kennis algemene muziekleer en muzieknotatie:

 • notatie van eenvoudige ritmes: lezen en schrijven
 • notatie van toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel: lezen en schrijven
 • alle majeur- en mineurtoonsoorten, kerktoonladders
 • intervallen en drieklanken met omkeringen in majeur en mineur
 • dominant, mineur, verminderd, halfverminderd en majeur septime akkoord

Klik hier voor proefexamens theorie.