Om de studie Docent Muziek te kunnen gaan studeren moet je een toelatingsexamen afleggen. Om aan dat examen te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een VWO- of HAVO-diploma, een diploma van een driejarige MBO of een daarmee gelijkstaande opleiding.

Het toelatingsexamen Docent Muziek bestaat uit drie onderdelen:

  • een praktisch examen (instrument en/of zang)
  • een theoretisch examen (muziektheoretische kennis en solfège)
  • een pedagogisch/didactisch onderzoek (gesprek en opdrachten)

Hier staan niveaurichtlijnen voor de verschillende instrumenten en zang. Let op: dit zijn geen verplichte stukken, maar richtlijnen. Je mag met een eigen gekozen programma komen.

De drie onderdelen worden in principe op twee dagdelen geplaatst. De uitslag wordt aan het einde van de toelatingsperiode aan je bekend gemaakt. Je wordt daarvoor persoonlijk gebeld. Je kan worden aangenomen voor het propedeutisch jaar óf voor het voorbereidend jaar. Zie voor meer informatie de studiegids F.8.

Klik hier voor de proefexamens theorie

Als je reeds over een getuigschrift muziekvakonderwijs beschikt bestaat de mogelijkheid om een individueel studietraject te volgen (zie studie Bachelor Docent Muziek Zij-instroom of Bachelor Docent Muziek Verkort op deze website).