Om de studie Docent Muziek te kunnen gaan studeren moet je een toelatingsexamen afleggen. Om aan dat examen te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een VWO- of HAVO-diploma, een diploma van een driejarige MBO of een daarmee gelijkstaande opleiding.

Het toelatingsexamen Docent Muziek bestaat uit vier onderdelen:

  • een praktisch examen (instrument en/of zang)
  • een theoretisch examen
  • een pedagogisch/didactische opdracht
  • een portfolio

Hier staat alle informatie over de toelating: de eisen voor het muzikaal-praktische deel, de niveaurichtlijnen voor de verschillende instrumenten en zang, de eisen voor theorie en informatie over de pedagogische opdracht en het portfolio.

De toelatingen vinden vanwege de maatregelen rondom Covid-19 ONLINE plaats. Je vindt hier informatie over hoe je je materiaal kunt uploaden. Let op: je materiaal moet voor 1 april 2021 zijn ingediend!

Een theorietoets is ook onderdeel van je toelating. Klik hier voor de proefexamens theorie. De theorietoetsen vinden in de week van 5 april plaats.

Als je materiaal voldoende wordt beoordeeld, word je uitgenodigd voor een gesprek in de week van 19 april 2021. Daarna hoor je of je bent aangenomen of niet. Je kunt worden aangenomen voor het propedeutisch jaar óf voor het voorbereidend jaar. Als je materiaal als niet voldoende wordt beoordeeld, of als je na het gesprek wordt afgewezen krijg je daarover via de mail bericht.

Zie voor meer informatie de studiegids F.8.

Als je reeds over een getuigschrift muziekvakonderwijs beschikt bestaat de mogelijkheid om een verkort studietraject te volgen (zie studie Bachelor Docent Muziek Zij-instroom of Bachelor Docent Muziek Verkort op deze website).