Om de studie Docent Muziek te kunnen gaan studeren moet je een toelatingsexamen afleggen. Om aan dat examen te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een VWO- of HAVO-diploma, een diploma van een driejarige MBO of een daarmee gelijkstaande opleiding.

Het toelatingsexamen Docent Muziek bestaat uit vier onderdelen:

  • een praktisch examen (instrument en/of zang)
  • een theoretisch examen
  • een pedagogisch/didactische opdracht
  • een portfolio

Hier staat alle informatie over de toelating: de eisen voor het muzikaal-praktische deel, de niveaurichtlijnen voor de verschillende instrumenten en zang, de eisen voor theorie en het portfolio. Je vindt ook informatie over ronde 2 van de toelating: de pedagogische opdracht en het motivatiegesprek.

De toelating is dit jaar voor een groot deel online. Belangrijk: je opnames, de theorietoets en het portfolio moeten voor 1 maart zijn ingediend.

De theorietoets kun je al oefenen en indienen. Zie hier Link: https://www.koncon.nl/aanmeldproces/toelatingsexamen

Als je reeds over een getuigschrift muziekvakonderwijs beschikt bestaat de mogelijkheid om een verkort studietraject te volgen (zie studie Bachelor Docent Muziek Zij-instroom of Bachelor Docent Muziek Verkort op deze website).