Om de studie Docent Muziek te kunnen gaan studeren moet je een toelatingsexamen afleggen. Om aan dat examen te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een VWO- of HAVO-diploma, een diploma van een driejarige MBO of een daarmee gelijkstaande opleiding.

Het toelatingsexamen Docent Muziek bestaat uit vier onderdelen:

  • een praktisch examen (instrument en/of zang)
  • een theoretisch examen
  • een pedagogisch/didactische opdracht
  • een portfolio

Hier staat alle informatie over de toelating: de eisen voor het muzikaal-praktische deel, de niveaurichtlijnen voor de verschillende instrumenten en zang, de eisen voor theorie en het portfolio. Je vindt ook informatie over ronde 2 van de toelating: de pedagogische opdracht en het motivatiegesprek.

De toelating is dit jaar voor een groot deel online. Belangrijk: je opnames, de theorietoets en het portfolio moeten voor 1 maart 2022 zijn ingediend.

De theorietoets kun je al oefenen en indienen. Zie hier Link: https://www.koncon.nl/aanmeldproces/toelatingsexamen

Zie voor meer informatie de studiegids F.8.

Als je reeds over een getuigschrift muziekvakonderwijs beschikt bestaat de mogelijkheid om een verkort studietraject te volgen (zie studie Bachelor Docent Muziek Zij-instroom of Bachelor Docent Muziek Verkort op deze website).