Alle toelatingsexamens Art of Sound vinden online plaats. Het Koninklijk Conservatorium levert daarmee een bijdrage aan de CO2 reductie door (internationale) reizen te beperken.

De procedure voor het toelatingsexamen is als volgt:

 1. Muzikale vaardigheidstoets: De muzikale vaardigheidstoets is bedoeld om je muzikale prestaties (instrumentspel of zang, klassiek of jazz/pop) te kunnen beoordelen. Je levert een video aan (beeld en geluid) vóór 2 april 2021. Zie hieronder voor details. N.B. Dit onderdeel geldt niet voor kandidaten die een bachelor opleiding Art of Sound aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag hebben voltooid.
 2. Je portfolio en je masterplan zoals je die hebt ingestuurd worden door een commissie beoordeeld en tijdens het motivatiegesprek met je besproken.
 3. Motivatiegesprek: de bespreking van het masterplan en portfolio (max. 30 minuten per kandidaat): vindt online plaats.

Je wordt alleen uitgenodigd voor het motivatiegesprek wanneer je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd en wanneer je de muzikale vaardigheidstoets met goed gevolg hebt afgelegd. Je wordt hierover geïnformeerd per e-mail.

Algemene informatie over alle onderdelen van het toelatingsexamen vind je hier.

Details over de online toelatingsexamen per afdeling vind je hier.

1. Muzikale vaardigheidstoets
De muzikale vaardigheidstoets vindt niet live plaats, maar via een vooraf opgenomen en ingestuurde video. Bij het opnemen en aanleveren van de video moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

 • De opname (video en audio) zijn in één keer opgenomen en niet gemonteerd en/of nabewerkt;
 • Op de video zijn het gezicht en de handen van de kandidaat duidelijk en continu zichtbaar;
 • Een hoog niveau audiokwaliteit is niet noodzakelijk, maar de audiokwaliteit moet goed genoeg zijn om het muziekspel duidelijk te kunnen horen;
 • Voordat je begint te spelen of te zingen zeg je duidelijk je volledige naam en de opleiding waarvoor je auditie doet (Art of Sound Master);
 • Vóór ieder stuk kondig je de titel en de componist van het stuk aan;
 • Je speelt 3 composities in uiteenlopende muzikale stijlen en tempi;
 • De maximale duur van de video bedraagt 15 minuten;
 • Klassiek toelating: je speelt solo, zonder begeleiding van andere musici;
 • Jazz / Pop toelating: je speelt met één of meer begeleiders, maar je zorgt ervoor dat je zelf het duidelijkst hoorbaar en zichtbaar bent. Eventueel mag je gebruik maken van een vooraf opgenomen meespeel soundfile (‘minus-one’).

Video’s die niet aan deze voorschriften voldoen worden niet in behandeling genomen. De video moet worden aangeleverd in ons online-systeem Osiris Aanmeld. Dit doe je door een Word document of PDF te uploaden met daarin een actieve en permanente link naar de video (bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo, GEEN WeTransfer). Je hebt je inloggegevens ontvangen in een eerder bericht. Je kunt nu hier klikken om naar Osiris Aanmeld te gaan.

Tips voor het opnemen van je video:

 • Je kunt de video met iedere smartphone opnemen, maar het gebruik van een goede camera en (externe) microfoon zal tot een betere beeldkwaliteit en geluidskwaliteit leiden.
 • Zorg voor een stille omgeving (geen zoemende ijskast of voorbijrazend verkeer als achtergrondgeluid).
 • Zorg voor voldoende licht bij het opnemen; licht van meerdere kanten werkt het beste.
 • Zorg ervoor dat de audio niet te luid is (overstuurd) en niet te zacht is (veel ruis); beweeg de microfoon of je opnameapparaat dichterbij of verderaf om het gewenste resultaat te bereiken.

2. Het motivatiegesprek
Het motivatiegesprek vindt alleen plaats als je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd en als je de muzikale vaardigheidstoets met goed gevolg hebt afgelegd. Als je portfolio en/of je masterplan niet zijn goedgekeurd ontvang je op 19 april helaas een bericht dat je niet bent aangenomen.

Als je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd, ontvang je een email bericht dat je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek. De motivatiegesprekken vinden online plaats. In het email bericht staat de exacte datum en tijd (CET) van het motivatiegesprek. Op deze tijd dien je over een werkende internetverbinding te beschikken in een rustige omgeving, zonder andere personen erbij. Zorg dat je op tijd klaar bent.

Het motivatiegesprek zal online plaatsvinden via het platform Microsoft Teams. Je kunt de gratis Microsoft Teams app hier downloaden. Zorg ervoor dat je de app ruim vóór aanvang van het gesprek geïnstalleerd hebt. Eventueel is het gesprek ook te voeren via de webbrowsers Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome of de laatste versie van Firefox. Apple gebruikers, opgelet: Microsoft Teams werkt niet met Safari, je moet de app downloaden of één van de genoemde webbrowsers gebruiken. Zorg dat je goed voorbereid bent; als het gesprek wegens technische redenen niet kan plaatsvinden kan dat nadelige gevolgen hebben voor je toelating.

Op de dag van het motivatiegesprek ontvang je 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip per e-mail een uitnodiging voor het motivatiegesprek via een link. Eén van onze medewerkers zal de audio en videoverbinding met je testen. Vervolgens wacht je tot de commissie beschikbaar is en zich bij het gesprek voegt.

Het motivatiegesprek zal maximaal 30 minuten duren. Aan het gesprek nemen 3 juryleden deel die vragen stellen over jouw ideeën over de opleiding en wat je daarmee wilt bereiken. Ook je portfolio en je masterplan worden met je doorgenomen. Geef spontane en eerlijke antwoorden, dat werkt het beste.

Samenvattend:

 • Je ontvangt een bericht of je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek, met daarin de exacte datum en tijd van het gesprek.
 • Zorg dat je Microsoft Teams geïnstalleerd hebt.
 • Zorg dat je ruim op tijd klaar zit en dat je internetverbinding werkt.
 • Zorg dat je alleen bent, in een rustige omgeving.
 • 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip ontvang je een uitnodiging (link) per email voor een conference call via Microsoft Teams.
 • Accepteer de uitnodiging; er zal een korte test volgen met één van onze medewerkers.
 • Zodra de commissie beschikbaar is kan het motivatiegesprek beginnen.

3. Na het toelatingsexamen
De uitslag van het toelatingsexamen wordt binnen twee weken na het toelatingsexamen per e-mail medegedeeld. De directie van het Koninklijk Conservatorium zal in principe het advies van de toelatingscommissie overnemen, maar behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus 2022, ontvang je officieel bericht over je toelating van de directie van het Koninklijk Conservatorium.

4. Annuleren
Als je afziet van je verzoek tot inschrijving en het toelatingsexamen, geef dat dan zo snel mogelijk via Studielink aan ons door. Dan kan jouw plaats voor de toelatingsexamens nog worden toegewezen aan een andere kandidaat die nu op de wachtlijst staat.

5. Tot slot
We wensen je heel veel succes met de voorbereidingen en kijken er naar uit om je binnenkort online te ontmoeten. Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met Paul Jeukendrup via p.jeukendrup@koncon.nl.