Studie-informatie

Art of Sound

Geluid en media spelen in de huidige samenleving in toenemende mate een belangrijke rol. We denken hierbij niet alleen aan muziekproducties en geluidsontwerp voor concerten of visuele media, maar bijvoorbeeld ook aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 3D geluid, nieuwe benaderingen van ruimtelijkheid bij geluidsversterking of het op kunstmatige wijze creëren van virtuele klankwerelden. Nieuwe technieken zoals object-based audio doen hun intrede in de geluidswereld, waarbij onder andere ruimtelijkheid, plaatsing en mix-voorkeuren beschreven worden met meta-data en de luisteraar uiteindelijk zelfs invloed kan krijgen op het klankbeeld.


Mede door deze technologische ontwikkelingen zien we dat er behoefte is aan specialisten die de content voor deze media op professionele en creatieve wijze kunnen vormgeven. Niet alleen geeft de technologie nieuwe creatieve mogelijkheden, maar deze mogelijkheden vragen ook om nieuwe creatieve inzichten. Dat betekent dat deze specialisten niet alleen over technische vaardigheden moeten beschikken, maar vooral over creatieve vaardigheden op hoog niveau.

De masteropleiding Art of Sound biedt onderwijs op maat, gebaseerd op drie pijlers: hoofdvak, beroepspraktijk en onderzoek. Deze drie pijlers zijn nauw met elkaar verbonden en vloeien voort uit dezelfde vraag: wat wordt mijn functie in het werkveld? Waar het bachelor programma Art of Sound gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om in de beroepspraktijk aan de slag te gaan, richt het masterprogramma zich op de creatieve ontwikkeling van de student. Individuele coaches zijn beschikbaar voor het hoofdvak, het onderzoek en voor projecten in de beroepspraktijk. Praktijkprojecten worden in teamverband uitgevoerd.

Profiel

Je hebt een Bachelor of Music diploma met een Tonmeister / Music Recording specialisatie, of vergelijkbaar. Je hebt een helder idee over de functie die je wilt gaan vervullen in de beroepspraktijk, maar je bent op zoek naar meer kennis en verdieping die nodig zijn om je doel te bereiken. Je hebt een concrete onderzoeksvraag die direct volgt uit je ideeën over je functie in de beroepspraktijk. Je bent goed in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, maar je hebt behoefte aan een expert die je uitdaagt en inspireert. Je hebt duidelijk voor ogen wat je afstudeerproject zou moeten zijn en hoe dat gerelateerd is aan je onderzoeksvraag en aan je toekomstige functie in de beroepspraktijk. Je bent initiatiefrijk, je hebt organisatietalent en je bent bereid om hard te werken op onregelmatige tijden.

Docenten

Bekijk hier het overzicht van de theoriedocenten Art of Sound.

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Paul Jeukendrup

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium