Art of Sound

Geluid en media spelen in de huidige samenleving in toenemende mate een belangrijke rol. We denken hierbij niet alleen aan muziekproducties en geluidsontwerp voor concerten of visuele media, maar bijvoorbeeld ook aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 3D geluid, nieuwe benaderingen van ruimtelijkheid bij geluidsversterking of het op kunstmatige wijze creëren van virtuele klankwerelden. Nieuwe technologiën zoals object-based audio, interactive media en kunstmatige intelligentie doen hun intrede in de professionele geluidswereld en zijn bepalend voor de muziekbeleving van de toekomst.

Mede door deze technologische ontwikkelingen zien we dat er behoefte is aan specialisten die de content voor deze media op professionele en creatieve wijze kunnen vormgeven. Niet alleen biedt de technologie een breder speelveld, maar deze technische mogelijkheden vragen ook om nieuwe artistieke inzichten. Dat betekent dat de specialisten die nu opgeleid worden niet alleen over technische vaardigheden moeten beschikken, maar vooral over artistieke vaardigheden op hoog niveau.

De masteropleiding Art of Sound biedt onderwijs op maat, gebaseerd op drie pijlers: artistic development, research en professional integration. Deze drie pijlers zijn nauw met elkaar verbonden en vloeien voort uit dezelfde vraag: wat wordt mijn functie in het werkveld? Waar het bachelor programma Art of Sound gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om in de beroepspraktijk aan de slag te gaan, richt het masterprogramma zich op zowel de creatieve ontwikkeling als de professionele integratie van de student.

Master Project

Het Master Muziek programma bied je de unieke mogelijkheid om een Master Project te ontwikkelen dat gericht is op je eigen toekomst. Het Master Project omvat de drie domeinen van ons master curriculum: artistic development, research en professional integration. Als onderdeel van het curriculum krijg je individuele lessen en groepslessen in je hoofdvak ter ondersteuning van je artistieke ontwikkeling, zal je onderzoek doen in een onderwerp naar keuze, en zal je je eigen professionele integratie activiteit ontwerpen en initiëren. Al deze elementen en activiteiten komen samen in het Master Project. Om je Master Project succesvol te ontwikkelen krijg je begeleiding en ondersteuning van je hoofdvakdocent, onderzoeksbegeleider en professionele integratie coach. Ook word je lid van een peer groep, waarin je het project kan bespreken. Het ontwerpen van je eigen Master Project geeft je tijdens je studie de mogelijkheid om je toekomstige carrière te overwegen en te experimenteren met je eigen beroepspraktijk. Het is belangrijk dat je bij het creëren van je Master Project rekening houdt met hoe je project het vinden van een plek in de beroepspraktijk na afloop van je studie zal bevorderen. Omdat we samenwerking willen stimuleren, is het mogelijk het Master Project samen met andere studenten te doen.

Voor meer informatie, zie de Master Project Plan Guidelines onderaan deze pagina.

Semesterprojecten

Tijdens het masterprogramma worden ieder semester projecten georganiseerd waar alle masterstudenten aan meewerken. Elk project staat in het teken van de nieuwste ontwikkelingen in de audio industrie. Gebruikmakend van deze nieuwe technologiën wordt een creatief eindproduct gerealiseerd. Voor deze semester projecten worden internationale externe experts aangetrokken, die professionele specialisten zijn op het gebied van de behandelde thema’s.

Recente semesterprojecten stonden onder leiding van onder andere:

  • Lasse Nipkow (Silent Work, Zürich) - 3D recording in real acoustics
  • David Merkl (MSM Studio’s, München)- Mixing immersive audio
  • Thomas Aichinger (Scope Audio, Wenen) - Interactive audio and spatial audio design
  • Tom Ammermann (New Audio Media, Hamburg) - Spatial audio and 3D mixing
  • Thomas Görne (Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg) – Sound design for film

Profiel

Je hebt een Bachelor of Music diploma met een Tonmeister / Music Recording specialisatie, of vergelijkbaar. Je hebt een helder idee over de functie die je wilt gaan vervullen in de beroepspraktijk, maar je bent op zoek naar meer kennis en verdieping die beiden nodig zijn om je doel te bereiken. Je hebt een concrete onderzoeksvraag die direct volgt uit je ideeën over je functie in de beroepspraktijk. Je bent goed in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, maar je hebt behoefte aan een expert die je uitdaagt en inspireert. Je hebt duidelijk voor ogen wat je afstudeerproject zou moeten zijn en hoe dat gerelateerd is aan je onderzoeksvraag en aan je toekomstige functie in de beroepspraktijk. Je bent initiatiefrijk, je hebt organisatietalent en je bent bereid om hard te werken op onregelmatige tijden.

Onderwijsfilosofie

De onderwijsfilosofie van de Master Muziek van het Koninklijk Conservatorium is te zorgen voor de ontwikkeling van zowel je individuele artistieke visie en persoonlijke groei, als je onderzoekende houding, ondernemerschap en onafhankelijkheid. Tegelijkertijd wordt je culturele horizon verbreed, terwijl je ook je instrumentale en technische vaardigheden ontwikkelt op een kwalitatief hoog niveau. We willen dat onze alumni excellente performers en componisten zijn, maar ook professionals die kunnen reflecteren over hun rol in de maatschappij, en die kunnen samenwerken en omgaan met de complexe werkelijkheid van de wereld van de beroepsmusicus, nu en in de toekomst.

Bekijk hier het overzicht van de theoriedocenten Art of Sound.

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Paul Jeukendrup

Introductie Koninklijk Conservatorium