Toelatingseisen Master Algemeen:

We beoordelen eerst je (video)-opnamen, het motivatieformulier en je Masterplan. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure zie deze pagina.

  • (Video)-opnamen We willen je vragen minimaal drie opnamen te sturen met een totale lengte van ca.15-18 minuten. Kies stukken van verschillend karakter waarin je muzikale, artistieke en technische kwaliteiten goed naar voren komen.

Zie voor meer details per instrument hieronder. Zet de (video)-opnamen op YouTube/Vimeo. Maak dan een Word/PDF document met daarin een repertoirelijst en alle geactiveerde linkjes. Dit document upload je bij de juiste vraag in ‘Osiris Aanmeld’.

  • Motivatieformulier Beantwoord de vragen in het formulier door de PDF te downloaden. Upload het ingevulde motivatieformulier in ‘Osiris Aanmeld’.
  • Masterplan: De commissie zal naast je opname ook je Masterplan lezen en bespreken
  • Online-live toelatingsexamen Op basis van de opnamen, het motivatieformulier en het Masterplan beslist de commissie welke kandidaten voor het online-live toelatingsexamen worden uitgenodigd. Je hoort uiterlijk eind maart of je wordt uitgenodigd voor het live online-live toelatingsexamen. Deze online-live toelatingsexamens vinden in april plaats. Samen met de uitnodiging voor het live online toelatingsexamen zal je informatie ontvangen over praktische opdrachten die je tijdens het live online toelatingsexamen kan verwachten. Het live online toelatingsexamen dient er ook toe met de commissie te kunnen spreken en vragen over de opleiding te stellen.

Bij de toelating tot de Masteropleiding zal ook het bespreken van het Masterplan een onderdeel van het live online toelatingsexamen met de toelatingscommissie zijn.

Uiterlijk begin mei ontvang je bericht of je aangenomen bent als student op het Koninklijk Conservatorium, of je op de wachtlijst bent gezet, of dat je helaas bent afgewezen.

Praktijkdeel toelatingsexamen

We vragen je bij de aanmelding deze opdrachten via (video)-opname met ons te delen:

  • Drie jazz standards, comping en improvisatie. Het repertoire moet swing/Be-Bop en groove stukken bevatten, daarnaast verschillende tempi en stijlen.
  • Actuele bandopname: Stuur een recente video-opname van jou spelend met je huidige groep of project

De jazzstukken worden bij voorkeur met live begeleiding opgenomen. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn mag een playalong (iRealpro, Aebersold playalong, YouTube playalong, of een zelfgemaakt playalong) worden gebruikt.

Let op, bij de opnamen op video moet ook de playalong goed hoorbaar zijn.

We willen je graag helemaal kunnen zien als je op je instrument speelt. Dit geldt zowel voor de video-opnamen als ook voor het spelen tijdens het live online toelatingsexamen.

Voor het live online toelatingsexamen zullen een aantal opdrachten moeten worden opgenomen en ingediend. Mocht je uitgenodigd worden voor het live online toelatingsexamen zal je samen met de uitnodiging aanvullende instructies en een download-link ontvangen.

We zullen je vragen om de volgende opdrachten op te nemen en voor het live-online toelatingsexamen in te dienen:

1) Speel mee met drie opnames en maak een opname daarvan:

a) Speel een stuk met brushes (kies een stuk van Stan Getz of Benny Green)

b) Speel een stuk met stokken (kies nog een stuk van Stan Getz of Benny Green)

c) Speel een groove stuk (kies uit “Superstition” of “Cold Sweat”)

https://www.youtube.com/watch?v=m9lDl1sNz0s

https://www.youtube.com/watch?v=n0DKESXQNi8

https://www.youtube.com/watch?v=6j1jF8qfRI0

https://www.youtube.com/watch?v=OJ21ccxfIig

2) Speel een refrein comping en ten minste een refrein solo (alleen, onbegeleid, zonder play-along):

a) Over een Blues

b) Over een Rhythm Change

3) Snare drum: Speel een oefening naar vrije keuze uit “Wilcoxon’s Rudimental Swing Solos”