‘Powerful sources of spiritual enrichment spring from music. We must spare no effort to have them opened for as many people as possible.’ – Zoltán Kodály

In het studiejaar 2019-2020 wordt de cursus Muziek als Vak aangeboden door het Koninklijk Conservatorium.

De cursus vindt plaats in het Koninklijk Conservatorium op acht zaterdagen en twee studieweekeinden met internationale gastdocenten in november 2019 en april 2020.
Muziek als Vak is een praktische en theoretische cursus over muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor álle kinderen.

Muziek als Vak is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor muziekonderwijs:

• Basisschoolleerkrachten met interesse voor muziekonderwijs

• Musici met belangstelling voor onderwijs

• Muziekdocenten en vakleerkrachten die hun deskundigheid willen vergroten

21 September

12 October

15-17 November (Masterclass Weekend)

14 December

18 January

15 February

14 March

18-19 April (Masterclass Weekend)

16 May

13 June


Taal

Nederlands

Duur

1 jaar

Cursuskosten

€2100,-

Meer informatie