‘Powerful sources of spiritual enrichment spring from music. We must spare no effort to have them opened for as many people as possible.’ – Zoltán Kodály

De cursus Muziek als Vak zal dus ook het komende studiejaar worden aangeboden. De lessen vinden plaats op 8 zaterdagen (eens per maand) en studieweekends in november en april.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Muziek als Vak is een praktische en theoretische cursus over muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor álle kinderen. Muziek als Vak is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor muziekonderwijs:

Basisschoolleerkrachten met interesse voor muziekonderwijs
Musici met belangstelling voor groepsonderwijs
Muziekdocenten en vakleerkrachten die hun deskundigheid willen vergroten

De inhoud van de lessen wordt afgestemd op het niveau van de cursisten.

Methodiek: het leren ontwerpen van lessen-series waarin in kleine en logische stappen gewerkt wordt naar muziek maken met kwaliteit, muzikale geletterdheid en muzikaal begrip.
Repertoire: veelzijdige muzikale activiteiten voor in de klas of in de muziekles, waarbij de keuze voor bepaald repertoire samenhangt met de methodische leerlijn.
Musicianship: ontwikkeling van eigen muzikale vaardigheden die nodig zijn om muziekonderwijs volgens het Kodály-concept te kunnen geven.
Zingen: goed en gezond gebruik van de eigenstem, zingen met kinderen en koor- en ensemblezang.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Taal

Nederlands

Duur

1 jaar

Cursuskosten

Zie 'Cursusgelden'

Meer informatie