Voor toelating tot de studie Art of Sound moet worden voldaan aan wettelijke vooropleidingseisen en aanvullende bijzondere eisen die het kunstvakonderwijs stelt.

Om te voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen is nodig:

  • een havo- of vwo-diploma, NT of NG profiel sterk aanbevolen (houd bij het ontbreken van een NT of NG profiel rekening met bijscholing vóór aanvang van het eerste studiejaar).
  • een diploma technisch mbo (niveau-4)

Om te voldoen aan de aanvullende eisen is nodig dat je slaagt voor het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek bestaat uit twee gedeelten op twee achtereenvolgende dagen in de periode 21-23 april 2020.

Het eerste gedeelte omvat de volgende onderdelen:

1. Muziektheoretisch onderzoek
Bekijk de proefexamens theorie

2. Wiskundetoets (meerkeuzevragen)
Om het Art of Sound programma Wis- en Natuurkunde succesvol te kunnen volgen is het raadzaam om een HAVO of VWO diploma met N-profiel te hebben. Zonder dit profiel moet rekening worden gehouden met bijlessen, overigens op eigen initiatief en eigen kosten te nemen. De vakken Wiskunde B en Natuurkunde in het eindexamenpakket zijn niet noodzakelijk, maar strekken wel tot aanbeveling.

Bekijk een voorbeeldtest

3. Gehooronderzoek
Het afleggen van een technische luistertest, waarmee een analytisch gehoor en het onderscheidend vermogen worden getoetst met korte geluidsfragmenten.

Ben je geslaagd voor de voorgaande onderdelen, dan volgt een uitnodiging voor het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte van het toelatingsonderzoek bevat de volgende onderdelen:

1. Muzikale vaardigheidstoets
Het bespelen van een muziekinstrument (klassiek, jazz, pop) om inzicht te krijgen in de muzikale aanleg en vaardigheid, dan wel het afleggen van een proeve van bekwaamheid in een andere kunstzinnige discipline die inzicht kan geven in de aanleg voor, affiniteit met, en vaardigheidsniveau in deze kunstdiscipline.

Bekijk de details van de vaardigheidstoets

2. Motivatiegesprek
De kandidaat voert een gesprek met de toelatingscommissie waaruit de affiniteit met het vakgebied van Art of Sound blijkt.