Eerste ronde (video-opnames)
Een onderdeel van de aanmelding voor de Bachelor HaFaBra-directie is het insturen van een video opname waarin je dirigeert. Deze opname dient te bestaan uit twee verschillende stukken en duurt 10 tot 20 minuten. De opname is gemaakt vanuit het perspectief van het orkest.

Je kunt een opname insturen met een orkest, maar het mag ook een opname zijn waarin je een ensemble of een pianist dirigeert.

Voor aanmelding voor de Bachelor HaFaBra-directie dien je ook een video opname op je instrument aan te leveren. Het repertoire is naar eigen keus, dit mag ook een etude zijn. De opname duurt 3 tot 10 minuten.

Upload je video opnames op YouTube en stuur ons de URL. Let op dat de privacy settings ingesteld zijn op “unlisted” of “public”.

Tijdens deze voorselectie beoordeelt de commissie alle aanmeldingen (video opnames en overige documenten). Naar aanleiding hiervan wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor het live toelatingsexamen. Uiterlijk 1 april krijg je de uitslag van de voorselectie.

Tweede ronde (live auditie)
Tijdens de live auditie werk je met een ensemble of orkest in Den Haag of omgeving. Je krijgt een maand van tevoren het repertoire te horen. De auditie wordt beoordeeld door een jury.

Theorietest
Voor aanmelding voor de Bachelor HaFaBra-directie dien je ook het online toelatingsexamen Muziektheorie te maken. Meer informatie over het online toelatingsexamen Muziektheorie vind je hier.

Informatie
Voor vragen over de toelatingsexamens HaFaBra-directie kun je contact opnemen met Jaike Bakker, Coördinator opleiding HaFaBra directie en Nationale Master Orkestdirectie.