Om internationale reizen en fysieke ontmoetingen te voorkomen zullen alle toelatingsexamens online plaatsvinden.

Video opname

Een onderdeel van de aanmelding voor de Bachelor HaFaBra-directie is het insturen van een video opname waarin je dirigeert. Deze opname dient te bestaan uit twee verschillende stukken en duurt 10 tot 20 minuten. De opname is gemaakt vanuit het perspectief van het orkest.

Je kunt een opname insturen met een orkest, maar het mag ook een opname zijn waarin je een ensemble of een pianist dirigeert. Mocht je niet de mogelijkheid hebben om video opnames met muzikanten te maken, dan heb je ook de mogelijkheid om opnames zonder pianist/ensemble/orkest aan te leveren.

Voor aanmelding voor de Bachelor HaFaBra-directie dien je ook een video opname op je instrument aan te leveren. Het repertoire is naar eigen keus, dit mag ook een etude zijn. De opname duurt 3 tot 10 minuten.

Upload je video opnames op YouTube en stuur ons de URL. Let op dat de privacy settings ingesteld zijn op “unlisted” of “public”.

Voorselectie

Tijdens de voorselectie beoordeelt de commissie alle aanmeldingen (video opnames en overige documenten). Naar aanleiding hiervan wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor het online toelatingsexamen. Uiterlijk 1 april krijg je de uitslag van de voorselectie.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit een online gesprek met de commissie. Tijdens dit interview zal de commissie met je in gesprek gaan over je video opnames, je motivatie om voor deze studie te kiezen en je ervaringen als dirigent en/of uitvoerend musicus. Daarnaast kan de commissie je vragen stellen over je algemene kennis m.b.t. HaFaBra-directie.

De online toelatingsexamens vinden plaats in de week van 19 april 2021.

Theorie-examen

Voor aanmelding voor de Bachelor HaFaBra-directie dien je ook het online toelatingsexamen Muziektheorie te maken. Meer informatie over het online toelatingsexamen Muziektheorie vind je hier.

Informatie

Voor vragen over het aanmeldingsproces, repertoire of andere onderwerpen kun je contact opnemen met Jaike Bakker, coordinator afdeling directie Koninklijk Conservatorium.