De bachelor Orgel van het Koninklijk Conservatorium is onderdeel van de rijke orgeltraditie van ons land. Nederland heeft veel bijzondere orgels uit de Renaissance, Barok, Romantiek en de moderne periode. Tijdens je bachelor Orgel krijg je les van Jos van der Kooy, stadsorganist van het Müllerorgel in de Sint Bavokerk in Haarlem en van het Cavaillé-Col orgel in dezelfde stad. Je leert spelen op deze historische instrumenten, maar ook op de orgels van de Westerkerk in Amsterdam.

Tijdens de bachelor wordt een dwarsdoorsnede van het belangrijkste orgelrepertoire behandeld tot en met de nieuwste composities uit de 21ste eeuw. Improvisatie en harmoniseren behoren tot de basisvaardigheden die je bij afronding van de bachelor beheerst. Kennis van de diverse nationale stijlperiodes en de daartoe behorende instrumenten is een belangrijk onderdeel van de bredere vakkennis die latere specialisatie mogelijk maakt. Bij het vak van kerkmusicus horen specifieke vaardigheden, zoals begeleiding gemeentezang. Deze worden tijdens de studie in theorie en praktijk in een één op één situatie door de hoofdvakdocent onderwezen.

Je kan je bachelor verrijken met diverse keuzevakken, zoals Gregoriaans, stijl-gebonden improvisatie, gevorderde lessen basso continuo en retorica om een persoonlijk profiel te creëren.

Om de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk te blijven volgen, worden regelmatig masterclasses en lezingen door zowel musici als musicologen uit Nederland en buitenland georganiseerd.

Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

60 min/ week

Duur

4 jaar

Graad

Bachelor Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Teunis van der Zwart