Toelatingseisen Master Algemeen:

We beoordelen eerst je (video)-opnamen, het motivatieformulier en je Masterplan. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure zie deze pagina.

  • (Video)-opnamen We willen je vragen minimaal drie opnamen te sturen met een totale lengte van ca.15-18 minuten. Kies stukken van verschillend karakter waarin je muzikale, artistieke en technische kwaliteiten goed naar voren komen.

Zie voor meer details per instrument hieronder. Zet de (video)-opnamen op YouTube/Vimeo. Maak dan een Word/PDF document met daarin een repertoirelijst en alle geactiveerde linkjes. Dit document upload je bij de juiste vraag in ‘Osiris Aanmeld’.

  • Motivatieformulier Beantwoord de vragen in het formulier door de PDF te downloaden. Upload het ingevulde motivatieformulier in ‘Osiris Aanmeld’.
  • Masterplan: De commissie zal naast je opname ook je Masterplan lezen en bespreken
  • Online-live toelatingsexamen Op basis van de opnamen, het motivatieformulier en het Masterplan beslist de commissie welke kandidaten voor het online-live toelatingsexamen worden uitgenodigd. Je hoort uiterlijk eind maart of je wordt uitgenodigd voor het live online-live toelatingsexamen. Deze online-live toelatingsexamens vinden in april plaats. Samen met de uitnodiging voor het live online toelatingsexamen zal je informatie ontvangen over praktische opdrachten die je tijdens het live online toelatingsexamen kan verwachten. Het live online toelatingsexamen dient er ook toe met de commissie te kunnen spreken en vragen over de opleiding te stellen.

Bij de toelating tot de Masteropleiding zal ook het bespreken van het Masterplan een onderdeel van het live online toelatingsexamen met de toelatingscommissie zijn.

Uiterlijk begin mei ontvang je bericht of je aangenomen bent als student op het Koninklijk Conservatorium, of je op de wachtlijst bent gezet, of dat je helaas bent afgewezen.

Praktijkdeel toelatingsexamen

We vragen je bij de aanmelding deze opdrachten via (video)-opname met ons te delen:

  • 3 jazz standards in gevarieerde tempi/stijlen
  • een vrije keuze (“Carte Blanche”): Een eigen compositie, een eigen arrangement, of een stuk naar vrije keuze
  • 2 technische etudes (bijvoorbeeld Charlier / Maxime Alphonse / Arban)

De jazzstukken worden bij voorkeur met live begeleiding opgenomen. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn mag een playalong (iRealpro, Aebersold playalong, YouTube playalong, of een zelfgemaakt playalong) worden gebruikt.

Let op, bij de opnamen op video moet ook de playalong goed hoorbaar zijn.

We willen je graag helemaal kunnen zien als je op je instrument speelt. Dit geldt zowel voor de video-opnamen als ook voor het spelen tijdens het live online toelatingsexamen.