Studie-informatie

De masteropleiding Theorie der Muziek aan het Koninklijk Conservatorium is een verdiepingsslag op de gelijknamige bacheloropleiding. Met deze master ben je volledig gekwalificeerd om muziektheorie-onderwijs te geven op alle niveaus van een muziekopleiding, zoals bijvoorbeeld een conservatorium of vakgroep Muziekwetenschap aan een universiteit. Bij verreweg de meeste sollicitaties wordt tegenwoordig een master-graad als voorwaarde gesteld om zo’n functie te kunnen vervullen.

Het tweejarige mastercurriculum verloopt langs drie hoofdlijnen:

Ten eerste het métier: dit zijn modules over het kernrepertoire van deze mastervariant, westerse kunstmuziek vanaf de laat-Renaissance tot heden. Je leert werken volgens de ‘SAL’-formule: Schrijfkunst-Analyse-Literatuur. Er zijn ook diverse keuzevakken te volgen.

Ten tweede het onderzoek: over onderwerpen uit het vakgebied die met ‘de noten’ te maken hebben, of onderwerpen die gerelateerd zijn aan methodiek. Bij deze laatste is uitwisseling met de Kodály-master van het Koninklijk Conservatorium mogelijk. Je persoonlijke onderzoek resulteert in een (publicabel) artikel en een mondelinge eindpresentatie. Je staat volop in het muziektheoretische leven en bent actief in het internationale muziektheoretische discours, met papers en deelname aan congressen, symposia, studiedagen etc.

En ten derde methodiek: je doet onderzoek over een specifiek op methodiek gericht onderwerp en presenteert de resultaten zowel schriftelijk als mondeling. In dit verband neem je ook actief deel aan het internationale (in dit geval specifiek muziekpedagogische) discours.

De masteropleiding is een specialisatie. De inhoud en richting daarvan kun je zelf bepalen. Dat kan binnen het muzikale repertoire van de late Renaissance tot heden betrekking hebben op analyse, muziek creëren (compositorisch en/of improvisatorisch) en specifieke vakmethodiek-issues. Vanaf september 2017 wordt er ook een volwaardige Master ‘Theorie der Oude Muziek’ (TdOM) door het KC aangeboden. Deze master richt zich specifiek op muziektheorie vanaf de Middeleeuwen tot de vroeg-Romantiek.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Paul Scheepers

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium

Neem een kijkje binnen bij het Koninklijk Conservatorium

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag