Studie-informatie

De masteropleiding Theorie der Muziek aan het Koninklijk Conservatorium is een verdiepingsslag op de gelijknamige bacheloropleiding. Met deze master ben je volledig gekwalificeerd om muziektheorie-onderwijs te geven op alle niveaus van een muziekopleiding, zoals bijvoorbeeld een conservatorium of vakgroep Muziekwetenschap aan een universiteit. Bij verreweg de meeste sollicitaties wordt tegenwoordig een mastergraad als voorwaarde gesteld om zo’n functie te kunnen vervullen.

Het tweejarige mastercurriculum verloopt langs drie hoofdlijnen:

Ten eerste het métier: dit zijn modules over het kernrepertoire van deze mastervariant, westerse kunstmuziek vanaf de laat-Renaissance tot heden. Je leert werken volgens de ‘SAL’-formule: Schrijfkunst-Analyse-Literatuur. Er zijn ook diverse keuzevakken te volgen.

Ten tweede het onderzoek: we vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend musicus die de voortdurend veranderende beroepspraktijk goed aankan. Daarom doe je tijdens de masteropleiding ook onderzoek naar een onderwerp naar keuze. Hierbij is uitwisseling met de Kodály-master van het Koninklijk Conservatorium mogelijk.
Je wordt daarbij begeleid door een supervisor, je volgt een introductiecursus over het doen van (artistiek) onderzoek en een keuzevak in je eerste jaar. Je neemt deel aan een Master circle, een ‘peer-to-peer’ groep bestaande uit medestudenten en een circle leider. Aan het einde van je masteropleiding presenteer je de resultaten van je onderzoek. Je staat volop in het muziektheoretische leven en bent actief in het internationale muziektheoretische discours, door middel van papers en deelname aan congressen, symposia, studiedagen etc.

Bij de aanmelding tot de masteropleiding, stel je een studieplan (Master Plan) op, waarin je beschrijft hoe je je masteropleiding wilt invullen. Klik hier voor meer informatie.

En ten derde methodiek: je doet onderzoek over een specifiek op methodiek gericht onderwerp en presenteert de resultaten zowel schriftelijk als mondeling. In dit verband neem je ook actief deel aan het internationale (in dit geval specifiek muziekpedagogische) discours.

De masteropleiding is een specialisatie. De inhoud en richting daarvan kun je zelf bepalen. Dat kan binnen het muzikale repertoire van de late Renaissance tot heden betrekking hebben op analyse, muziek creëren (compositorisch en/of improvisatorisch) en specifieke vakmethodiek-issues. Vanaf september 2017 wordt er ook een volwaardige Master ‘Theorie der Oude Muziek’ (TdOM) door het KC aangeboden. Deze master richt zich specifiek op muziektheorie vanaf de Middeleeuwen tot de vroeg-Romantiek.


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Paul Scheepers

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium

Neem een kijkje binnen bij het Koninklijk Conservatorium

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag