De masteropleiding Theorie der Muziek aan het Koninklijk Conservatorium is een verdiepingsslag op de gelijknamige bacheloropleiding. Met deze master ben je volledig gekwalificeerd om muziektheorie-onderwijs te geven op alle niveaus van een muziekopleiding, zoals bijvoorbeeld een conservatorium of vakgroep Muziekwetenschap aan een universiteit. Bij verreweg de meeste sollicitaties wordt tegenwoordig een mastergraad als voorwaarde gesteld om zo’n functie te kunnen vervullen.

In de master Theorie der Muziek kan je de inhoud en richting zelf bepalen. Je kan kiezen voor een focus op de Oude Muziek, met het muzikale repertoire van de Middeleeuwen tot de vroeg-Romantiek in combinatie met Basso Continuo, je kan je richten op de klassieke variant met de focus op de late Renaissance tot heden, of de sinds 2019 aangeboden nieuwe Jazz variant met focus op Jazz repertoire Jazz arranging. Je kan zelfs de drie richtingen combineren door de keuzevakken van Theorie der Muziek zorgvuldig te kiezen.

Het tweejarige mastercurriculum van de klassieke variant verloopt langs drie hoofdlijnen:

Ten eerste de artistieke ontwikkeling: dit zijn modules over het kernrepertoire van deze mastervariant, westerse kunstmuziek vanaf de late Renaissance tot heden. Je leert werken volgens de ‘SAL’-formule: Schrijfkunst-Analyse-Literatuur. Er zijn ook diverse keuzevakken te volgen.

Ten tweede het onderzoek: we vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend musicus die de voortdurend veranderende beroepspraktijk goed aankan. Daarom doe je tijdens de masteropleiding ook onderzoek naar een onderwerp naar keuze. Hierbij is uitwisseling met de Kodály-master van het Koninklijk Conservatorium mogelijk.
Je wordt daarbij begeleid door een supervisor, je volgt een introductiecursus over het doen van (artistiek) onderzoek en een keuzevak in je eerste jaar. Je neemt deel aan een Master circle, een ‘peer-to-peer’ groep bestaande uit medestudenten en een circle leider. Aan het einde van je masteropleiding presenteer je de resultaten van je onderzoek. Je staat volop in het muziektheoretische leven en bent actief in het internationale muziektheoretische discours, door middel van papers en deelname aan congressen, symposia, studiedagen etc.

Bij de aanmelding tot de masteropleiding, stel je een studieplan (Master Plan) op, waarin je beschrijft hoe je je masteropleiding wilt invullen.

En ten derde de professionele beroepsvoorbereiding: je doet onderzoek over een specifiek op methodiek gericht onderwerp en presenteert de resultaten zowel schriftelijk als mondeling. In dit verband neem je ook actief deel aan het internationale (in dit geval specifiek muziekpedagogische) discours.Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Introductie Koninklijk Conservatorium

Ontdek het Koninklijk Conservatorium tijdens de jaarlijkse Open Dag