Studie-informatie

Als je je bachelordiploma in de uitvoeringspraktijk van de historische klarinet met een goed of zeer goed resultaat hebt behaald, kun je kiezen voor een masterstudie Historische Klarinet bij de afdeling Oude Muziek. Deze master is in principe ook mogelijk met een bachelor moderne klarinet.

De masterstudie duurt twee jaar en biedt verdere verdieping in het hoofdvak aan, op een meer individueel gekozen traject. Alle extra vakken die je in de bachelorfase hebt gevolgd zullen nu goed van pas komen voor het doen van zelfstandig onderzoek. Bronnenstudies, gebruik van online databases, stijlanalyses, et cetera, vormen het vertrekpunt van deze zoektocht. Je kan de kans grijpen om vanuit het standaardinstrument van rond 1800 ook vroegere types zoals de chalumeau en de barokklarinet tot en met het twaalfkleppige instrument uit de Romantische periode in je studie te betrekken. In uitzonderlijke gevallen wordt daarbij werk van Schumann en Brahms bestudeerd.

Goed onderzoek is één van de wezenlijke elementen van de Oude Muziek. Met regelmaat worden, aanvullend op het mastercurriculum, gastcolleges en lezingen door specialisten georganiseerd. 

We hebben een bijzonder partnerschap met de TU Delft, waar je zelf kan leren historische klarinetten te bouwen. Sommige afgestudeerden zijn daar na hun opleiding ook mee doorgegaan.

Je bent masterstudent aan één van de grootste en belangrijkste instituten van zijn soort. Dat betekent dat je van een hoog muzikaal niveau blijk hebt gegeven. Vanzelfsprekend krijg je de ruimte voor veel initiatief waarmee je tijdens je opleiding vooruitloopt op de door jouzelf beoogde beroepspraktijk. 

Onderzoek

We vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend musicus die de voortdurend veranderende beroepspraktijk goed aankan. Daarom doe je tijdens de masteropleiding ook onderzoek naar een onderwerp naar keuze. Je wordt daarbij begeleid door een supervisor, je volgt een introductiecursus over het doen van (artistiek) onderzoek en een keuzevak in je eerste jaar. Je neemt deel aan een Master circle, een ‘peer-to-peer’ groep bestaande uit medestudenten en een circle leider. Aan het einde van je masteropleiding presenteer je de resultaten van je onderzoek. Bij de aanmelding tot de masteropleiding, stel je een studieplan (Master Plan) op, waarin je beschrijft hoe je je masteropleiding wilt invullen. Hier kun je meer informatie vinden.

Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

60 min/ week

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Bekijk 'Collegegelden'

Afdelingshoofd

Johannes Boer

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium