Oriëntatiecursus Compositie, Sonologie, ArtScience

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium is studeren aan een instituut waar traditie en vaardigheden onlosmakelijk verbonden zijn met experimenteren en vernieuwing. Vele belangrijke en inspirerende ontwikkelingen binnen de hedendaagse muziekpraktijk (akoestisch, elektroakoestisch en cross-media) worden op het Koninklijke Conservatorium omarmd of hebben daar zelfs hun oorsprong. De afdelingen Compositie, Sonologie en ArtScience vormen hier een uniek cluster dat zich richt op allerlei vormen van muziekcreatie. Studenten van deze afdelingen delen workshops, lessen, concerten en faciliteiten en leveren een belangrijke bijdrage aan de hedendaagse kunst- en muziekcultuur in Den Haag.

Juist doordat bij het maken van muziek en kunst steeds vaker gebruik wordt gemaakt van technologie, hebben veel scholieren met ‘scheppende’ ambities geen eenduidige ideeën over de vervolgopleiding die zij zouden willen volgen: ze zoeken een opleiding die recht doet aan de bestaande praktijk waarin de grenzen tussen instrumentale en elektronische muziek, tussen beeldende kunst en performance, en tussen kunstzinnige en wetenschappelijke toepassingen van technologie vervagen.

Om kandidaten voor Compositie, Sonologie en ArtScience een beter inzicht te geven in de kenmerken van deze opleidingen en ze tegelijkertijd aan te moedigen tot het volgen van een curriculum waarin elementen daaruit worden gecombineerd, biedt het Koninklijk Conservatorium van oktober 2021 tot en met april 2022 een nieuwe oriëntatiecursus aan die bestaat uit 15 zaterdagse workshops. Elke workshop behandelt een onderwerp dat karakteristiek is voor de genoemde afdelingen, terwijl geen van de workshops een specifieke voorkennis vereist. De cursist bouwt met het volgen van de workshops bovendien een portfolio op dat een uitstekende basis vormt voor het doen van een toelatingsexamen. Tijdens een afsluitende bijeenkomst worden de portfolio’s besproken en aan elkaar gepresenteerd.

Afhankelijk van de docent en de samenstelling van de groep deelnemers zullen sommige workshops in het Engels worden gegeven.

Kandidaten voor deze oriëntatiecursus moeten een motivatiebrief schrijven en een klein portfolio met documentatie van hun artistieke werkzaamheden indienen.
De kosten voor de oriëntatiecursus bedragen € 650.
Het is niet mogelijk om op losse onderdelen van de cursus in te schrijven.

Specificaties

Taal

Engels

Duur

16 zaterdagen, oktober 2021 - april 2022.

Tijd

10.00 - 15.00 uur (inclusief lunchpauze)

Kosten

€ 650,-

Gerelateerde studies