Studie-informatie

Het is natuurlijk best denkbaar dat je ondanks je sterke gedrevenheid en motivatie, nog niet over het niveau beschikt om voor een bachelor- of masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium te worden toegelaten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld wanneer je de muziek of het instrument van je leven pas ‘laat’ hebt ontdekt.

Voor deze mensen hebben wij een Voorbereidend Jaar, een programma om de vereiste voorkennis en vaardigheden op het gewenste niveau te brengen. De meeste afdelingen bieden een Voorbereidend Jaar voor zowel de bachelor- als de masteropleiding aan.

Voorbereidend Jaar - Bachelor

 • Hoofdvak les (50 minuten per week, 34 weken per jaar)
 • Theorieles (algemeen voorbereidend, 100 minuten per week, 36 weken per jaar)
 • Voor studenten Klassiek: Coach pianist (12,5 minuten per week, 34 weken per jaar)
 • Voor studenten Zang: Coach pianist (25 minuten per week, 34 weken per jaar)
 • Voor studenten Directie: aanschuifonderwijs bij HaFaBra groepslessen die aan het hoofdvak gelieerd zijn
 • Hoofdinstrument les (40 minuten per week, 30 weken per jaar)
 • Theorieles (algemeen voorbereidend, 100 minuten per week, 36 weken per jaar)
 • Liedbegeleiding aan de piano (25 minuten per week, 34 weken per jaar)
 • Deelname aan Docent Muziekkoor
 • Pedagogisch-didactische lessen (6 tot 8 bijeenkomsten per jaar, incl. locatiebezoeken/kijkstages, po/vo)
 • Deelname aan projecten (Cultreis, CASE, koorweek), NB er zal geen vrijstelling voor deze projecten worden gegeven wanneer studenten doorstromen naar de bachelor.

Oriëntatiecursus Compositie, Sonologie, ArtScience

Voorbereidend Jaar studenten bereiden zich voor op de theoretische en musicianship-onderdelen van de bachelorstudie in een groepsles van 2 x 50 minuten per week. Het doel is dat de student het niveau behaalt waarmee hij of zij de theorietest bij het toelatingsexamen met goed gevolg kan afleggen.

Inhoudelijk worden de volgende onderwerpen behandeld: toonladders (majeur, mineur, kerktoonladders), intervallen, drieklanken, septime-akkoorden binnen de majeur en mineurtoonladders, eenvoudige akkoordprogressies en cadenzen binnen de toonsoort, basale ritmische patronen binnen de gangbare maatsoorten. Studenten kunnen deze elementen herkennen op het gehoor, lezen en zingen vanuit notatie, en benoemen en noteren. Studiemateriaal: Exploring Theory with Practica Musica en door de docent aangereikt materiaal.

De wekelijkse theorielessen vinden normaal gesproken plaats op zaterdag. In 20/21 zullen de theorielessen de eerste maanden voorlopig online gegeven worden op maandagavond, van 19.00-20.40 uur.

Voorbereidend Jaar - Master

 • Hoofdvak les (50 minuten per week, 34 weken per jaar)
 • Voor studenten Klassiek en Zang: Coach pianist (25 minuten per week, 34 weken per jaar)
 • Voor studenten Oude Muziek: Compact Course Early Music (2 uur per week, 36 weken per jaar)
 • Voor studenten Directie: aanschuifonderwijs bij HaFaBra groepslessen die aan het hoofdvak gelieerd zijn
 • Twee lessen van 45 minuten per week, 36 weken per jaar, waar per student wordt gekeken aan welke kennis en vaardigheden gewerkt zal worden.

Voor vragen m.b.t. overige masteropleidingen kun je terecht bij het hoofd of coördinator van de desbetreffende afdeling.

Toelating tot het Voorbereidend Jaar betekent niet dat je daarna automatisch toegelaten zal worden tot de bachelor- of masteropleiding. Er wordt van je verwacht dat je je opnieuw aanmeldt en auditie doet voor de HBO-opleiding. Het Voorbereidend Jaar is geen voltijd HBO-jaar en geeft dus geen recht op Nederlandse studiefinanciering en/of studentenreisproduct. Tot 18 jaar kan aanspraak gemaakt worden op kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank.

Specificaties

Taal

Engels; Nederlands (Docent Muziek)

Duur

1 jaar

Collegegeld

Bekijk 'Cursusgelden'

Contact

Het desbetreffende hoofd of de coördinator van de opleiding

Gerelateerde studies