De deadline voor de inschrijving en het aanleveren van het portfolio is t/m 28. Februari 2023. Wanneer je wordt uitgenodigd voor de twee ronde ontvang je hier eind maart bericht over. De live ronde zal gehouden worden op donderdag 6 april 2023.

Voor de Docent Muziek Verkorte opleiding is een bachelor conservatorium diploma vereist. Op basis van dit diploma kunnen vrijstellingen worden verleend waardoor je in staat bent het verkorte traject binnen twee jaar af te ronden.

Voorwaarden:

 • een afgeronde bachelor conservatorium
 • minimaal NT2 niveau Nederlands (voor buitenlandse studenten)

Intake gesprek

Voorafgaand aan de toelating houden we een intakegesprek, waarin we willen vaststellen of je genoeg basisvaardigheden bezit die een succesvolle studie kunnen garanderen. Daarnaast willen we graag je motivatie horen om deze studie te volgen. De belasting van de studie vraagt om gemotiveerde en doelbewuste studenten. Ook wordt het gesprek benut om de nodige vrijstellingen vast te stellen. Uiteindelijk hoef je natuurlijk niet iets te leren wat je al in een eerdere opleiding hebt afgesloten.

Toelatingsexamen:

Het toelatingsexamen Docent Muziek bestaat uit een onderdeel online en een onderdeel live op locatie.

Ronde 1 is online:

 • een praktisch examen (video’s maken, linkjes uploaden)
 • een digitaal portfolio (uploaden)

Ronde 2 is live:

 • een pedagogisch/didactische groepsopdracht
 • een motivatiegesprek (eventueel online)

In de PDF Toelatingseisen Docent Muziek Verkort staat alle informatie over wat er per examen-onderdeel van je verwacht wordt.


Wij willen graag de volgende competenties zien in de beoogde studenten:

 • Voldoende vocale mogelijkheden en gezond stemgebruik
 • Startende begeleidende vaardigheden op een toets- of snaarinstrument met bijbehorende kennis van akkoordsymbolen.
 • Leerbaarheid: vermogen tot reflectie en feedback geven en ontvangen en deze verwerken.
 • Communicatief vermogen: in staat de ander te zien/horen en in contact te komen.
 • Flexibiliteit: in staat om te gaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • Motivatie: een duidelijk onderbouwde motivatie en de bereidheid keuzes te maken om die motivatie ook werkelijk te vertalen naar de opleiding

Wij vragen de student zich vooral te presenteren in zijn muzikale breedte. Dit betekent dat we graag willen weten welke instrumenten de student beheerst en op welk niveau, of hij zelf muziek heeft gecomponeerd of gearrangeerd. Of hij muzikaal leider is of docent. De toelating is als het ware een ‘showcase’ van de muzikale breedte van de student.