Voor de Docent Muziek Verkorte opleiding is een bachelor conservatorium diploma vereist. Op basis van dit diploma kunnen vrijstellingen worden verleend waardoor je in staat bent het verkorte traject binnen twee jaar af te ronden.

Voorafgaand aan de toelating houden we een intakegesprek, waarin we willen vaststellen of je genoeg basisvaardigheden bezit die een succesvolle studie kunnen garanderen. Daarnaast willen we graag je motivatie horen om deze studie te volgen. De belasting van de studie vraagt om gemotiveerde en doelbewuste studenten. Ook wordt het gesprek benut om de nodige vrijstellingen vast te stellen. Uiteindelijk hoef je natuurlijk niet iets te leren wat je al in een eerdere opleiding hebt afgesloten.

In de week van 20 april 2020 vinden de toelatingen plaats. De focus ligt daarbij op je stem en zijn vocale mogelijkheden en het niveau waarop je in staat bent anderen te begeleiden op een akkoordinstrument. Ook de wijze waarop je in staat bent anderen mee te nemen in je muzikale verhaal is van belang.

Voorwaarden:

 • een afgeronde bachelor conservatorium
 • minimaal NT2 niveau Nederlands (voor buitenlandse studenten).

Wij willen graag de volgende competenties zien in de beoogde studenten:

 • Voldoende vocale mogelijkheden en gezond stemgebruik
 • Startende begeleidende vaardigheden op een toets- of snaarinstrument met bijbehorende kennis van akkoordsymbolen.
 • Leerbaarheid: vermogen tot reflectie en feedback geven en ontvangen en deze verwerken.
 • Communicatief vermogen: in staat de ander te zien/horen en in contact te komen.
 • Flexibiliteit: in staat om te gaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • Motivatie: een duidelijk onderbouwde motivatie en de bereidheid keuzes te maken om die motivatie ook werkelijk te vertalen naar de opleiding

Wij vragen de student zich vooral te presenteren in zijn muzikale breedte. Dit betekent dat we graag willen weten welke instrumenten de student beheerst en op welk niveau, of hij zelf muziek heeft gecomponeerd of gearrangeerd. Of hij muzikaal leider is of docent. De toelating is als het ware een ‘showcase’ van de muzikale breedte van de student.


Concreet betekent dit dat we van de student de volgende voorbereiding vragen:

 1. Drie verschillende zangstukken in verschillende stijlen. In ieder geval is er een pop/jazz/sing-a-song lied ingestudeerd. Eigen werk wordt gewaardeerd. Tenminste één van de stukken wordt zelf begeleid op de piano.
 2. Een of twee stukken waarin de muzikale breedte van de student duidelijk wordt.
 3. Een portfolio waarin te vinden:
  1. De muzikale carrière staat beschreven inclusief werk als docent/componist/arrangeur/muzikaal leider/dirigent etc…
  2. Het door de student geschreven en/of gearrangeerde werk zit (graag met links naar eventueel beschikbare opnames daarvan online) en
  3. Eventueel educatief materiaal dat de student al gemaakt heeft.
  4. De motivatie voor het volgen van deze opleiding (mag kopie zijn van studielink vragen).
 4. Een muzikale activiteit die met een groep (kandidaten) in ongeveer vijf minuten uit te voeren is met het eventueel daarbij behorende materiaal.