We spreken eerst een intakegesprek af, waarin we willen vaststellen of je genoeg basisvaardigheden bezit die een succesvolle studie kunnen garanderen. Daarnaast willen we graag je motivatie horen om deze studie te volgen. De belasting van de studie vraagt om gemotiveerde en doelbewuste studenten. Ook wordt het gesprek benut om de nodige vrijstellingen vast te stellen. Uiteindelijk hoef je natuurlijk niet iets te leren wat je al in een eerdere opleiding hebt afgesloten.

Op maandag 16 en dinsdag 17 april 2018 vindt de toelating plaats. De focus ligt daarbij op je stem en zijn vocale mogelijkheden en het niveau waarop je in staat bent anderen te begeleiden op een akkoordinstrument. Ook de wijze waarop je in staat bent anderen mee te nemen in je muzikale verhaal is van belang.