In mei/juni organiseren we voor de opleiding Docent Muziek een extra toelatingsronde. Inschrijven kan vanaf 1 mei en de deadline voor het inleveren van het materiaal is 21 mei 2024. Wanneer je wordt uitgenodigd voor de tweede ronde ontvang je hier eind mei bericht over. De live ronde zal gehouden worden in de eerste week van juni 2024.

Voor de Docent Muziek Verkorte opleiding is een bachelor conservatorium diploma vereist. Op basis van dit diploma kunnen vrijstellingen worden verleend waardoor je in staat bent het verkorte traject binnen twee jaar af te ronden.

Voorwaarden:

 • een afgeronde bachelor conservatorium
 • minimaal NT2 niveau Nederlands (voor buitenlandse studenten)

Intake gesprek

Voorafgaand aan de toelating houden we een intakegesprek, waarin we willen vaststellen of je genoeg basisvaardigheden bezit die een succesvolle studie kunnen garanderen. Daarnaast willen we graag je motivatie horen om deze studie te volgen. De belasting van de studie vraagt om gemotiveerde en doelbewuste studenten. Ook wordt het gesprek benut om de nodige vrijstellingen vast te stellen. Uiteindelijk hoef je natuurlijk niet iets te leren wat je al in een eerdere opleiding hebt afgesloten.

Toelatingsexamen:

Het toelatingsexamen Docent Muziek bestaat uit een onderdeel online en een onderdeel live op locatie.

Ronde 1 is online:

 • een praktisch examen (video’s maken, linkjes uploaden)
 • een digitaal portfolio (uploaden)
 • een muziektheoretisch examen (online)

Ronde 2 is live:

 • een pedagogisch/didactische groepsopdracht
 • een motivatiegesprek (eventueel online) In de PDF Toelatingseisen Docent Muziek Verkort staat alle informatie over wat er per examen-onderdeel van je verwacht wordt.


Wij willen graag de volgende competenties zien in de beoogde kandidaten:

 • Voldoende vocale mogelijkheden en gezond stemgebruik
 • Startende begeleidende vaardigheden op een toets- of snaarinstrument met bijbehorende kennis van akkoordsymbolen.
 • Leerbaarheid: vermogen tot reflectie en feedback geven en ontvangen en deze verwerken.
 • Communicatief vermogen: in staat de ander te zien/horen en in contact te komen.
 • Flexibiliteit: in staat om te gaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • Motivatie: een duidelijk onderbouwde motivatie en de bereidheid keuzes te maken om die motivatie ook werkelijk te vertalen naar de opleiding

Wij vragen de kandidaat zich vooral te presenteren in de muzikale breedte. Dit betekent dat we graag willen weten welke instrumenten de kandidaat beheerst en op welk niveau, of de kandidaat zelf muziek heeft gecomponeerd of gearrangeerd, muzikaal leider is of docent. De toelating is

als het ware een ‘showcase’ van de muzikale breedte van de kandidaat.