De toelatingseisen voor de master Directie Koor zijn:

  • Beschikken over een goed ontwikkeld muzikaal gehoor en voorstellingsvermogen.
  • Kennis hebben van het basisrepertoire in de specifieke studierichting.
  • Het vermogen om op professionele wijze te repeteren met een orkest / koor met inbegrip van de daarbij behorende slagtechniek en daarin een goed ontwikkelde persoonlijke/ artistieke visie demonstreren.
  • Het vermogen om een orkest / koor als dirigent te leiden en te inspireren tijdens een concert en daarin een goed ontwikkelde persoonlijke/ artistieke visie demonstreren.
  • Persoonlijke opvattingen kunnen verwoorden m.b.t het samenstellen van concertprogramma's.
  • Blijk geven van een duidelijk aanwezig ontwikkelingspotentieel

Het toelatingsexamen vindt plaats aan de hand van repertoire dat de je uiterlijk twee weken vóór het toelatingsexamen wordt meegedeeld.

Master Project Plan

Voordat je de master begint moet je een Master Project Plan insturen. In je Master Project Plan geef je je plannen weer voor de inrichting van je masterstudie en je Master Project waarin je artistieke ontwikkeling, onderzoek en ondernemerschap een belangrijke rol spelen. Bekijk het Master Project Plan Guidelines document onderaan de pagina.