De toelatingseisen voor de master Directie Koor zijn:

  • Beschikken over een goed ontwikkeld muzikaal gehoor en voorstellingsvermogen.
  • Kennis hebben van het basisrepertoire in de specifieke studierichting.
  • Het vermogen om op professionele wijze te repeteren met een orkest / koor met inbegrip van de daarbij behorende slagtechniek en daarin een goed ontwikkelde persoonlijke/ artistieke visie demonstreren.
  • Het vermogen om een orkest / koor als dirigent te leiden en te inspireren tijdens een concert en daarin een goed ontwikkelde persoonlijke/ artistieke visie demonstreren.
  • Persoonlijke opvattingen kunnen verwoorden m.b.t het samenstellen van concertprogramma's.
  • Blijk geven van een duidelijk aanwezig ontwikkelingspotentieel

Het toelatingsexamen vindt plaats aan de hand van repertoire dat de je uiterlijk twee weken vóór het toelatingsexamen wordt meegedeeld.

Masterplan

Voordat je de master begint moet je een masterplan insturen. Dit plan bevat het volgende: je motivatie voor het volgen van de masterstudie, het specifieke studiegebied dat je wilt bestuderen en de doelen die je wilt behalen, het onderzoeksprogramma en de relatie tot het hoofdvak en je persoonlijke wensen voor de studie.

Download de richtlijnen voor het masterplan.