Auditieregelement

Je kan uitsluitend auditie doen voor de Orkestmaster na toelating tot de master van het Koninklijk Conservatorium (KC). Vind je toelating tot de master na de reguliere auditiedata bij het Residentie Orkest (RO) plaats, dan kan je voorwaardelijk worden toegelaten tot de Orkestmaster. De beoogde kwaliteit is remplaçantenniveau.

Als gevolg van het Corona virus, heeft het Residentie Orkest besloten de audities voor de orkestmaster uit te stellen tot na de zomer. Meer over Corona maatregelen.

Het RO schrijft de auditie uit, en de orkest inspeciënt van het RO regelt de praktische zaken. Aanwezig bij de audities zijn: De artistiek directeur van het RO, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad (OR) van het RO, aanvoerders en eerste blazers (RO) en het hoofd afdeling Klassieke Muziek (KC).

Je auditeert met het auditiemateriaal van het RO dat speciaal hiervoor is vastgesteld. Zie hieronder, klik op je instrument en download het materiaal. Je speelt het gevraagde soloconcert en de te spelen orkestpartijen zullen kort voor aanvang van de auditie bekend worden gemaakt door de commissie.

Stemgerechtigd zijn de artistiek directeur RO en één of meerdere RO-vertegenwoordigers van de betreffende instrumentengroep. De vertegenwoordiger van de OR en het hoofd afdeling Klassieke Muziek KC zijn niet stemgerechtigd. Stemming gaat als volgt: stembriefjes ‘geschikt/ongeschikt’ worden ter plekke en meteen na elke auditie ingevuld. Meerderheid van stemmen bepaalt in principe geschiktheid, maar er is ruimte voor discussie.

Na afloop van de audities bepalen de artistiek directeur RO en hoofd afdeling Klassieke Muziek KC in onderling overleg wie toegelaten wordt. Zowel bij negatief als positief resultaat wordt een kort verslagje gemaakt van je auditie dat naar je wordt gestuurd.

Zit je in de vakgroep viool, altviool, cello, trompet, tenortrombone of slagwerk dan word je in principe aangenomen voor 5 weken. Het RO betaalt je collegegeld (Europese norm) in 5 termijnen aan het KC. Als een week niet uitgevoerd kan worden door afzegging van de student of als na evaluatie bij artistieke leiding van het orkest in overleg met het hoofd afdeling Klassiek Muziek (KC) blijkt dat samenwerking niet goed verloopt, zal het RO één of meerdere termijn(en) minder betalen en zal de student deze termijn(en) zelf moeten betalen.

Download hier de programma's voor de verschillende orkestinstrumenten.

Viool

Altviool

Cello

Contrabas

Fluit

Hobo

Klarinet

Hoge Hoorn

Lage Hoorn

Trompet

Trombone

Tuba

Slagwerk

Harp

Bastrombone

Fagot

Basklarinet