De onderwijsfilosofie achter het Master of Music programma van het Koninklijk Conservatorium richt zich op het ontwikkelen van een individuele artistieke visie, op persoonlijke groei, en een onafhankelijke onderzoekende en ondernemende houding. Met natuurlijk als basis een kwalitatief hoog niveau van functioneren in het hoofdvak. Wij willen dat je je ontwikkelt tot een excellent vocalist en artiest en een professional die in staat is te reflecteren op de eigen rol in de maatschappij en zich weet te bewegen in de complexe realiteit van de hedendaagse muziekwereld. Ons programma is erop gericht je te helpen om succesvol te kunnen gaan functioneren in de professionele muziekpraktijk. We zullen je voortdurend aanmoedigen om je eigen keuzes te maken en je eigen ideeën en plannen te ontwikkelen en uit te voeren. We dagen je uit om de drie domeinen van de Master, artistic development, research en professional integration te integreren op een manier die zinvol is en relevant is voor je zelf. Om zo in staat te zijn je eigen artistieke ‘profiel’ te ontwikkelen en een betekenisvolle plaats in de muziekwereld te gaan innemen.

Gedurende de Master studie werk je met je zangdocenten, specialisten in de authentieke uitvoeringspraktijk, aan de verdere ontwikkeling van je vocale en artistieke mogelijkheden en vaardigheden. We nodigen je uit om deel te nemen aan projecten en masterclasses zowel binnen als buiten het conservatorium. Wij hebben nauwe en wereldwijde banden met de professionele Oude Muziek wereld, die kent en respecteert ons, en geeft kansen aan onze studenten. Het researchonderdeel van de studie begint met een introductiecursus gericht op onderzoek in de kunsten. Om je te helpen jouw onderzoeksvraag en verdere werkzaamheden blijvend aan te scherpen heb je een research supervisor en ben je betrokken bij een master circle waarin je met medestudenten van verschillende afdelingen research ervaringen uitwisselt.

Een belangrijk onderdeel van de Master is het ontwikkelen van een Professional Integration Activity, een eigen project, dat buiten het conservatorium moet worden uitgevoerd in een professionele context. Je wordt hierbij gecoacht door een professional uit de wereld van de muziek of kunst in het algemeen.

De Master is een veeleisend programma maar je bent niet alleen. Onze studenten ervaren het conservatorium als een plek waar je verbonden bent met je medestudenten en elkaar inspireert.

Gedetailleerde informatie over het Master programma vind je in het Master of Music Handbook en het Curriculum Handbook MMus Vocal Studies te vinden bij Curriculum & Vakken.


Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

75min/ week

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Marjolein Niels

Introductie Koninklijk Conservatorium

"I get to collaborate with students from different departments, that is very nice." Fee Suzanne, student Zang Klassieke Muziek