Studie-informatie

De masteropleiding Zang Oude Muziek leidt je op tot Master of Music. Afgestudeerde masterstudenten spelen niet zelden een toonaangevende rol in de (inter)nationale beroepsuitoefening. Tijdens de tweejarige masteropleiding ontwikkel je je op het hoogste niveau. Je kan aan een tweejarige masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium beginnen als je je bachelor met goed of zeer goed resultaat hebt afgerond.

Als masterstudent ontwikkel je een sterke persoonlijke muzikale visie en ambitie. Tijdens de masteropleiding volg je hoofdvakken, en neem je deel aan diverse projecten en masterclasses.  

Als je de masterstudie wilt volgen, maak je in het laatste jaar van de bacheloropleiding een studieplan waarin je beschrijft hoe je je masterstudie wilt invullen. Als je elders je bacheloropleiding hebt gevolgd, moet je een toelatingsexamen met goed resultaat afleggen om tot de masteropleiding te kunnen worden toegelaten. In je studieplan (het ‘masterplan’) beschrijf je het onderzoek dat je tijdens je master wil uitvoeren. Dit onderzoek sluit aan bij de specialisatie Oude Muziek. Je wordt bij dit onderzoek door een supervisor begeleid en je neemt deel aan de mastercircle, een peer-to-peer groep. Aan het eind van de opleiding presenteer je het resultaat aan je medestudenten en andere geïnteresseerden tijdens het jaarlijkse Master Research Symposium.

De voorbereiding voor de professionele beroepspraktijk staat gedurende de gehele mastercurriculum centraal. Alleen een zeer goede zanger of zangeres zijn is niet voldoende voor een succesvolle beroepspraktijk. In de cursussen Performance & Communication en Projectmanagement & Entrepreneurship komen allerlei relevante zaken aan de orde die samenhangen met de beroepspraktijk. Je krijgt individuele begeleiding bij je persoonlijke keuzevorming over je toekomstige beroepspraktijk.

De afdeling Zang Oude Muziek

De afdeling Zang Oude Muziek is één van de oudste instituten in dit vakgebied. Onze gespecialiseerde vakdocenten hebben actieve banden met de beroepspraktijk. Afgestudeerden vinden hun weg naar gespecialiseerde ensembles, zijn actief in operaproducties, vernieuwend muziektheater en geven les. We vinden het heel belangrijk dat studenten zich in de volle breedte van het vak kunnen ontwikkelen. Het gevarieerde lesprogramma van de afdelingen Zang en Oude Muziek en de actieve deelname aan projecten binnen de school bieden daarvoor alle mogelijkheden. De opleiding staat in nauw contact met het werkveld, zodat je al tijdens je studie de kans krijgt deel te nemen aan projecten buiten het Koninklijk Conservatorium. Wij leveren vaak zangers aan Capella Amsterdam, het Amsterdam Baroque Choir, projecten van Opera2day en Opera Trionfo. Voor deelname aan professionele projecten tijdens je opleiding krijg je ook studiepunten.  


Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Lestijd

75min/ week

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Monica Damen

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium

"I get to collaborate with students from different departments, that is very nice." Fee Suzanne, student Zang Klassieke Muziek